• Imprimeix

Adreces i telèfons

Responsable: Sr. Felipe José Gràcia Aguila
Càrrec: cap del Centre de Mecanització Agrària
Adreça
Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 191
Població
25198 Lleida
Telèfon
973 24 98 46
CIF
Q-2500325-B
Fax
973 24 94 03
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre


Atenció al públic
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Vetllar per l'increment de seguretat dels operadors i per la reducció dels efectes de la maquinària en el medi agrícola.
Gestionar el Registre oficial de maquinària agrícola.
Controlar les característiques de maquinària i equips agrícoles de conformitat amb la normativa vigent.
Vetllar per la millora de l'eficiència de les operacions agràries mecanitzades.
Participar en estudis i actuacions realitzats conjuntament amb altres organismes o entitats en matèria de maquinària agrícola.- Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.