• Imprimeix

Antecedents i objectius

El Centre de Mecanització Agrària (CMA), ubicat a Lleida, pertany a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. És una unitat tecnològica - administrativa, que desenvolupa la seva tasca en el sector de la maquinària agrícola des de fa més de 25 anys. 

Entre els  seus objectius sempre han estat presents les accions per millorar la capacitat de  treball de les màquines agrícoles, garantir la seguretat dels operadors i reduir els efectes de la maquinària en el medi agrícola. Aquestes accions s'han desenvolupat mitjançant el treball conjunt amb les Universitats, els centres de recerca, les administracions públiques i el sector de la maquinària agrícola, la qual cosa ha facilitat aquest procés de millora constant que permet donar resposta a les necessitats de l'agricultura moderna.

Data d'actualització:  17.07.2015