• Imprimeix

Laboratori Nacional de Referència

Maquinària agrícola

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, mitjançant l'Ordre AAA/1053/2012 de 16 de maig de 2012 (BOE 121 de 21 de maig), ha designat el Centre de Mecanització Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) com a Laboratori Nacional de Referència d'Inspeccions d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris, amb funcions d'harmonització i contrast dels mètodes i tècniques d'inspecció i amb l'encàrrec de realitzar anàlisis o assaigs amb finalitat arbitral o d'altra mena que se li encomanin

Notícies