• Imprimeix

Normalització

La necessitat d'unificar les especificacions tècniques dels productes va propiciar la creació dels Organismes de Normalització, encarregats de redactar, aprovar i publicar les Normes, uns documents on es defineixen les característiques requerides d'un producte i els procediments per la seva avaluació.

Aquesta tasca la duen a terme, entre altres, la International Organization for Standardization, ISO, a nivell internacional (Normes ISO), el Comité Européen de Normalisation, CEN, a nivell europeu (Normes EN) i, en l'àmbit espanyol, l'Asociación Española de Normalización, AENOR (Normes UNE). AENOR, a més de l'elaboració de les normes espanyoles, s'encarrega de transposar com a normes UNE les normes elaborades per CEN. Assenyalar que ISO defineix els mètodes d'assaig i CEN i AENOR defineixen els requeriments tècnics.

Els comitès que, dintre de cada organisme, s'encarreguen de l'elaboració de normes sobre tractors, màquines agrícoles i forestals, equipament de reg i aspectes de seguretat específics de la maquinària són:

ISO/TC 23 "Tractors and machinery for agriculture and forestry"
CEN/TC 144 "Tractors and machinery for agriculture and forestry"
CEN/TC 114 "Safety of machinery"
CEN/TC 122 "Ergonomics"
CEN/TC 334 "Irrigation techniques"
AEN/CTN 68 "Tractores y maquinaria agrícola y forestal"

El Centre de Mecanització Agrària és la secretaria tècnica del AEN/CTN 68/SC1/GT 2 "Equipos para tratamientos fitosanitarios" i participa en totes les tasques de normalització sobre equips per a tractaments fitosanitaris i material de reg, tant a nivell nacional com internacional. En aquest apartat podeu trobar un recull de les principals normes tècniques que fan referència a aquests equips.

Podeu trobar més informació al respecte consultant directament als Web dels diferents Organismes de Normalització.

Informació relacionada

Per a qualsevol consulta sobre el tema adreçar-se a Alba Fillat (alba.fillat@gencat.cat)

Centre de Mecanització Agrària
Rovira Roure, 191 25198 - Lleida 973 24 98 46 Fax: 973 24 94 03
Correu electrònic: cma.daam@gencat.cat

Data d'actualització:  08.06.2018