• Imprimeix

Recerca i desenvolupament

El Centre de Mecanització Agrària porta a terme diferents treballs experimentals i de recerca, principalment en temes relacionats amb les tècniques de polvorització en cultius arboris, encara que també ha realitzat treballs en temes relacionats amb el reg localitzat i la recol·lecció mecanitzada de l'oliva.

Projectes de recerca

Referència AgVANCE AGL2013-48297-C2-2-R
Titol "Eines de base fotònica per a la gestió agronòmica i l’ús de productes fitosanitaris sostenible en conreus arboris en el marc de l’ agricultura de precisió"
Objectius Utilització de tecnologies de base fotònica per a la caracterització dels cultius, la utilització d’aquesta informació per a la gestió sostenible dels fitosanitaris, desenvolupament de tècniques alternatives per a la mesura de la deriva i establiment de mesures de mitigació del risc de contaminació.
Participants Universitat de Lleida*, Universitat Politècnica de Catalunya (ESAB)
Coordinador Dr. Emilio Gil (UPC)
Durada 2014-2017

*Personal del Centre de Mecanització Agrària participen com investigadors en el projecte de la Universitat de Lleida

 

Referència SAFESPRAY. AGL 2010-22304-C04-03/AGR
Titol "Estratègies integrals per a una utiltizació de fitosanitaris segura i eficaç. Polvorització de precisió i monitorització de la deriva en fructicultura"
Objectius Establir els mètodes i les tecnologies per tal de garantir una aplicació de fitosanitaris segura, eficaç i respectuosa amb el medi ambient, amb la finalitat d’assegurar una producció d’aliments de qualitat.
Participants Universitat de Lleida*, Universitat Politècnica de Catalunya (ESAB), Institut Valencià de Investigacions Agràries (IVIA)
Coordinador Dr. Enrique Moltó (IVIA)
Durada 2011-2014

*Personal de Centre de Mecanització Agrària participen com investigadors en el projecte de la Universitat de Lleida

 

Referència OPTIDOSA. AGL 2007-66093-C04-03/AGR
Titol "Reducció de l’ús de productes fitosanitaris en conreus arboris. Optimització de la dosi d’aplicació en tractaments mecanitzats de fruiters"
Objectius Ajust de la dosi de productes fitosanitaris en conreus arboris amb l’obtenció de models d’expressió de dosi i eines de presa de decisions que els expliquin. Limitació de la contaminació provocada pels tractaments fitosanitaris, amb especial atenció a la contaminació de l’aigua per efecte de la deriva.
Participants Universitat de Lleida*, Universitat Politècnica de Catalunya (ESAB), Institut Valencià de Investigacions Agràries (IVIA), Universitat Politècnica de València.
Coordinador Dr. Enrique Moltó (IVIA)
Durada 2007-2010

*Personal de Centre de Mecanització Agrària participen com investigadors en el projecte de la Universitat de Lleida

 

Referència Safety first. I/03/B/F/FP-154009. Projecte del Programa Leonardo da Vinci de la UE promogut per ENTAM.
Titol "Primer la seguretat. Nous coneixements per un sector europeu competitiu de la maquinària agrícola"
Objectius Millorar la formació d'especialistes en el camp de la maquinària agrícola, com una via per al foment de la innovació en el desenvolupament de nous productes (per exemple, equips més segurs)
Participants Generalitat de Catalunya-DARP (en col·laboració amb l'ESAB); ENAMA, DISTATEQ-Università della Tuscià, CERIS, FAO (Itàlia); BBA, DLG, JLU (Alemanya); HIAE-MGI (Hungria); PIMR,IBMER (Polònia); NAGREF (Grècia) CRA (Bèlgica); BLT (Austria)
Coordinador Sandro Liberatori (ENAMA)
Durada 2004-2006

 

Referència PULVEXACT AGL2002-04260-C04-01
Titol Implementació d'un sistema de decisió de la dosi de producte fitosanitari en tractaments de plantacions de fruiters
Objectius Ajust de la dosi de producte fitosanitari en plantacions de fruiters en base a les característiques de la plantació. En aquest projecte s’estudien sistemes per a parametritzar la vegetació, es proven diferents volums d’aplicació de fitosanitaris i es dissenya un prototipus per a l’execució de tractaments més precisos.
Participants Generalitat de Catalunya-DARP, Universitat de Lleida, Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, Universidad Politécnica de Valencia
Coordinador Dr. Santiago Planas (DARP)
Durada 2002-2005

 

Titol Millora dels tractaments fúngics en l'arròs al Delta de l'Ebre
Objectius Facilitar el control de les malalties fúngiques de l'arròs avaluant els productes fotosanitaris més efectius, les estratègies de tractaments, els mètodes d'aplicació i les varietats resistents
Participants Generalitat de Catalunya-DARP, Universitat de Lleida,
Coordinador Jaume Almacellas (DARP)
Durada

Des de 2002

 

Els treballs de recerca realitzats pel CMA en el camp de l'aplicació de productes fitosanitaris han estat relacionats amb els següents temes:

  • Estudi, classificació i desenvolupament d'equips de tractaments.
  • Estudi de la distribució del producte en la vegetació. PROJECTE CICYT: "Desenvolupament de tècniques selectives d'aplicació en conreus hortofrutícoles" (1993-1995).
  • Generació i distribució d'aire en polvoritzadors hidropneumàtics i desenvolupament de prototipus amb ventiladors més eficaços i eficients. PROJECTE AIR CT 93-1304. AIR ASSISTED SPRAYERS: "Reducció de les quantitats de pesticides aplicades als conreus fruiters, cítrics i vinya mitjançant la millora del funcionament i el disseny dels equips d'aplicació" (1994-97).
  • Desenvolupament de prototipus amb noves tècniques d'aplicació: túnels de polvorització per a vinya i polvorització proporcional en fruiters. PROJECTE CICYT AGF98-0348-C03-02: "Desenvolupament de túnels i sistemes electrònics de control de la polvorització" (1998-2001).
  • PROJECTE de Cooperació amb el Federal Biological Research Centre (BBA) a Braunschweig (Alemania): "Reducció del efectes perjudicials derivats de l'ús dels pesticides." (des de 1996)

Per a qualsevol consulta sobre el tema adreçar-se a Francesc Solanelles ( fsolanelles@gencat.cat ), Felip Gràcia ( felipj.gracia@gencat.cat

Centre de Mecanització Agrària
Rovira Roure, 191 25198 - Lleida 973 24 98 46 Fax: 973 24 94 03
Correu electrònic  cma.daam@gencat.cat

Data d'actualització:  24.02.2015