• Imprimeix

Control del material vegetal

El control i la certificació oficial del material vegetal garanteixen l'origen, la identitat varietal i l'estat sanitari del material vegetal que es produeix i comercialitza a Catalunya.Aquest material va identificat amb una etiqueta oficial numerada.

Per tot aquest procés es necessària la col·laboració entre l'organisme de control i les empreses proveïdores del material vegetal.

El Servei de Producció Agrícola realitza les tasques de control i certificació de material vegetal que té encomanades el Departament d'Agricultura per part del Ministeri d'Agricultura (Reial Decret 2033/1983, de 29 de juny - BOE de 02/08/1983).