• Imprimeix

Banc de llavors

Banc de llavors

El Departament d'Agricultura dins el Pla de biodiversitat Cultivada, ha creat un banc de llavors per tal de preservar i conservar les varietats locals d’interès agrari de Catalunya, contribuint així a evitar la pèrdua recursos fitogenètics de vital importància per la sostenibilitat de l'agricultura i l’alimentació actual i del futur.

En ell s'hi conserven les llavors de les varietats locals d’interès agrari de Catalunya que han estat inscrites al Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya, així com les llavors que provenen de lliuraments espontanis per part d'agricultors, ens o entitats, que no han realitzat el procés d’inscripció de les varietats locals al citat catàleg, però que sol·liciten la seva conservació. En aquest segon cas, el Departament presentarà la varietat a la Comissió de Varietats Locals per tal de valorar la seva possible caracterització i posterior inscripció al Catàleg.

El banc està ubicat físicament a Lleida, a les instal·lacions del Laboratori de Llavors del propi Departament.

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Laboratori de llavors. (Edifici CMA)
Banc de llavors del Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya
Servei d'Ordenació Agrícola.
Avinguda Alcalde Rovira Roure, 191 | Tel.  +34 973 24 99 04 
25198 Lleida

Informació relacionada

  1. Recepció i registre de les mostres de llavors.
  2. Extracció i neteja de les mostres de llavors i puresa específica.
  3. Determinació del contingut d'humitat i assecatge de les llavors.
  4. Determinació de la viabilitat de la mostra de llavors.
  5. Determinació de la sanitat de les mostres de llavors.
  6. Envasat, emmagatzematge i conservació de les mostres de llavors.
Data d'actualització:  07.06.2017