• Imprimeix

Preguntes més freqüents

L’objectiu del Catàleg és contribuir a conservar, difondre, fomentar el conreu i la comercialització de les varietats locals de Catalunya.

La Subdirecció General d'Agricultura del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

Conjunt de poblacions o clons d'una espècie vegetal adaptades de forma natural a les condicions ambientals d'una zona determinada associada generalment a un sistema de conreu tradicional. També es coneixen com a varietats tradicionals.

Tothom que segueixi el procediment  definit pel  DARP i aprovat en la Comissió de varietats  locals d'interès agrari de Catalunya.

S'ha de presentar una sol·licitud d'inscripció (model A0310.02-DO1) i una memòria tècnica (el Departament conjuntament amb la Comissió de Varietats locals està creant models de memòries per les espècies de les varietats locals a inscriure). La informació de la memòria s'estableix a l'article 32.3 del Decret 131/2012, de 23 d'octubre, pel qual es regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal i se n'estableixen les normes d'autorització del material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya.

Per tal d'aprovar la varietat al Catàleg hi ha d'haver un informe preceptiu favorable de la Comissió de Varietats locals d'interès agrari de Catalunya.

La subdirecció general competent en matèria d'Agricultura un cop comprovat el compliment dels requisits exigits al Decret 131/2012, de 23 d'octubre, i amb l'informe favorable previ de la Comissió de varietats locals agrícoles, dicta la resolució d'inscripció al Catàleg.

La subdirecció demana una mostra de material vegetal inscrit per la seva conservació al Banc de llavors.

Que el seu àmbit de cultiu sigui Catalunya.

Ha de ser una varietat que tingui una antiguitat de conreu a Catalunya, mínima de 50 anys. La Comissió de Varietats locals va acordar el 26/06/2014 i el 12/05/2017 que l'acreditació de l'antiguitat es podia fer de la següent forma:

  • Acreditació bibliogràfica.
  • Acreditació per un ens administratiu. (26/06/2014)
  • Acreditació en gastroteca, Publicació del DARP-Productes de la terra, Xarxa de productes de la Terra de la Diputació de Barcelona. (26/06/2014)
  • Acreditació en base a tres testimonis. Model A0310.02.DO3. (26/06/2014)
  • Acreditació en base a la primera proposta de l’Atles de les varietats hortícoles locals catalanes. Fundació Miquel Agustí. (12/05/2017)
  • Acreditació en base a algoritmes que estimen l'antiguitat dels arbres en funció del diàmetre del tronc. (12/05/2017)
  • Acreditació mitjançant publicacions de les Diputacions i dels Consells Comarcals. (12/05/2017)