• Imprimeix

Pla d'acció per a la biodiversitat cultivada

A Catalunya com a la resta de països del nostre entorn hi ha hagut, durant els últims 50-60 anys, una pèrdua accelerada de la biodiversitat cultivada doncs un gran nombre d'espècies i de varietats que s'havien vingut conreant durant decennis van ser substituïdes per altres varietats més productives adaptades a un nou sistema de producció basat en un ús intensiu dels adobs, fitosanitaris, sovint rec, maquinària d'alt rendiment, ..etc. El resultat va ser un augment considerable de  la producció i dels costos per assolir-la i una pèrdua, de moltes varietats tradicionals. En molts casos, aquestes varietats només s'han mantingut en horts per autoconsum i, en altres casos, fins i tot han deixat de ser cultivades.

Amb tot, no es parteix de zero sinó que hi ha molta feina feta i molta que s'està fent, tant per part dels agricultors com d'entitats que han dut a terme la tasca de prospecció i conservació. Gràcies a això, avui en dia Catalunya compte amb una gran quantitat de material vegetal que a més de constituir un patrimoni genètic i cultural pot englobar també alguns productes d’alt valor gastronòmic. No obstant, encara hi ha coses a fer atès que es constata una manca de homogeneïtat en la metodologia de recollida del material vegetal i un dèficit de coordinació que comporta una duplicació d'esforços per part de les entitats que s'hi dediquen.

En base a aquests antecedents, el Departament va aprovar l'any 2013 el Pla d'Acció per a la Biodiversitat Cultivada a Catalunya amb l'objectiu de promoure la recuperació, la conservació, l'ús i la divulgació i comercialització de les Varietats Locals de Catalunya.

L'objectiu d'aquest Pla es troba fonamentat en tres eixos:

  • Foment de la conservació i cultiu de les varietats locals
  • Foment de la promoció, divulgació i comercialització de les varietats locals
  • Foment de la recerca, innovació i transferència de les varietats locals
Data d'actualització:  10.10.2017