• Imprimeix

Informació pública

De conformitat amb el Reial decret 178/2004, pel qual s’aprova el Reglament general per al desplegament i l'execució de la Llei 9/2003, l’òrgan competent ha de sotmetre a informació pública les notificacions d’alliberament voluntari amb OMG (article 25.4), i les activitats d’utilització confinada amb OMG de tipus 3 i 4 (article 16.2.d), durant un termini de 30 dies.

En aquest apartat trobareu els resums amb la informació sobre les activitats d’utilització confinada d’OMG de tipus 3 i 4 i d’alliberament voluntari d’organismes vegetals modificats genèticament que han de ser autoritzats per l’òrgan competent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per fer comentaris cal adreçar-se a la següent bústia indicant el número identificatiu de la notificació a la qual feu referència:

omg.daam@gencat.cat

Alliberaments voluntaris

 • Expedient B/ES/16/03

  Sol·licitud d'autorització corresponent a la notificació B/ES/16/03, per a l'alliberament voluntari amb finalitat diferent de la seva comercialització de blat de moro modificat genèticament resistent al barrinador i el seu creuament amb un blat de moro modificat genèticament amb l'endosperma biofortificat amb tres vitamines (informació pública: fins al 4 d'abril de 2016)

 • Expedient B/ES/16/02

  Sol·licitud d'autorització corresponent a la notificació B/ES/16/02, per a l'alliberament voluntari de blat de moro modificat genèticament amb l'endosperma biofortificat amb tres vitamines (informació pública: fins al 2 d'abril de 2016)

 • Expedient B/ES/15/05

  Sol·licitud d'autorització corresponent a la notificació B/ES/15/05, per a l'alliberament voluntari de blat de moro modificat genèticament resistent al barrinador i el seu creuament amb un amb blat de moro modificat genèticament amb l’endosperma biofortificat amb tres vitamines. (Període de consulta: del 20 de maig al 23 de juny de 2015).

 • Expedient B/ES/15/03

  Sol·licitud d'autorització corresponent a la notificació B/ES/15/03, per a l'alliberament voluntari de blat de moro modificat genèticament amb l'endosperma biofortificat amb tres vitamines. (Període de consulta: del 26 de març al 2 de maig de 2015).

 • Expedient B/ES/14/04
  Sol·licitud d'autorització per a l'alliberament voluntari de blat de moro modificat genèticament amb l'endosperma biofortificat amb tres vitamines. (Període de consulta: 18/03/2014 - 23/04/2014)
 • Expedient B/ES/13/16
  Sol·licitud d'autorització per a l'alliberament voluntari amb blat de moro modificat genèticament amb l'endosperma biofortificat amb tres vitamines.(Període de consulta: 06/03/2013 - 11/04/2013).
 • Expedient B/ES/13/14
  Sol·licitud d'autorització per a l'alliberament voluntari de cotó GHB119 modificat genèticament.(Període de consulta: 06/03/2013 - 11/04/2013).
 • Expedient B/ES/13/13
  Sol·licitud d'autorització per a l'alliberament voluntari de cotó T304-40 modificat genèticament.(Període de consulta: 06/03/2013 - 11/04/2013).
 • Expedient B/ES/13/12
  Sol·licitud d'autorització per a l'alliberament voluntari de cotó GHB614 modificat genèticament.(Període de consulta: 06/03/2013 - 11/04/2013).
 • Expedient B/ES/13/11
  Sol·licitud d'autorització per a l'alliberament voluntari de cotó LLCotton25 modificat genèticament. (Període de consulta: 06/03/2013 - 11/04/2013).
 • Expedient B/ES/12/06:
  Sol·licitud d'autorització per a l'alliberament voluntari amb blat de moro NK603xMON810 modificat genèticament (Període de consulta: 27/03/2012 - 03/05/2012). Nota: S'ha desistit d'aquesta sol·licitud.
 • Expedient B/ES/12/38:
  Sol·licitud d'autorització per a l'alliberament voluntari amb blat de moro modificat genèticament amb l'endosperma biofortificat amb tres vitamines (Període de consulta: 11/04/2012 - 16/05/2012).

Activitats confinades

 • Expedient A/ES/17/14

  Sol·licitud d’autorització corresponent a la notificació A/ES/17/14, d’una activitat d’utilització confinada amb organismes modificats genèticament de risc moderat (tipus 3), en instal·lacions prèviament autoritzades, per fer recerca amb Trypanosoma cruzi. (Període de consulta: del 08 de març al 20 d’abril de 2017).

 • Expedient A/ES/13/23

  Sol·licitud d'autorització d'una activitat confinada amb organismes modificats genèticament de risc moderat (tipus 3), en instal·lacions prèviament autoritzades per a activitats d'aquests riscs o superiors, per generar un virus recombinat derivat del virus de la immunodeficiència humana tipus 1 (VIH-1) defectiu en el gen de la retrotranscriptasa inversa per desenvolupar virions segurs per ser utilitzats com a immunògens amb el propòsit de generar una vacuna terapèutica contra el VIH-1. (Període de consulta: 12/06/2013 - 17/07/2013).

 • Expedient A/ES/13/24

  Sol·licitud d'autorització d'una activitat confinada amb organismes modificats genèticament de risc moderat (tipus 3), en instal·lacions prèviament autoritzades per a activitats d'aquests riscs o superiors, per generar virus recombinats derivats del virus de la immunodeficiència humana tipus 1 (VIH-1) portadors d'un gen marcador Renilla (Ren) i de diferents envoltes VIH-1 per fer estudis in vitro de caracterització dels virus i de valoració de la seva activitat. (Període de consulta: 11/06/2013 - 16/07/2013).

 • Expedient A/ES/13/22

  Sol·licitud d'autorització d'una activitat confinada amb organismes modificats genèticament de risc moderat (tipus 3), en instal·lacions prèviament autoritzades per a activitats d'aquests riscs o superiors, per establir un sistema cel·lular del virus de l'hepatitis C i la producció de virus de l'hepatitis C infecciós in vitro per estudiar-ne diversos aspectes de la biologia molecular. (Període de consulta: 11/06/2013 - 16/07/2013).

 • Expedient A/ES/13/I-11

  Sol·licitud d'autorització de primera utilització d'instal·lacions per a activitats confinades amb organismes modificats genèticament de risc moderat (tipus3) del Centre Esther Koplowitz. (Període de consulta: 11/06/2013 - 16/07/2013).

Data d'actualització:  07.03.2017