• Imprimeix

Declaració de segones collites de blat de moro modificat genèticament

L'Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la Llei 9/2003, de 25 d'abril, per la qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d'organismes modificats genèticament, va establir com a obligatori declarar el cultiu d'organismes modificats genèticament en la Declaració única agrària (DUN).

Em aquest sentit, els productors de blat de moro modificat genèticament estan obligats a declarar anualment a la DUN la totalitat de parcel·les destinades a aquest conreu, amb indicació de l'espècie i la varietat prevista. 

La DUN recull la declaració de cultius de primera collita però no inclou les segones collites. Per tal de donar compliment a l'obligatorietat de declarar la totalitat de superfícies de blat de moro modificat genèticament, incloses les segones collites, el Departament ha elaborat un model de document (imprès A1063.01-D01) per a facilitar la declaració d'aquestes segones collites. Aquesta declaració s'haurà de presentar, preferentment, a l'oficina comarcal d'on pertanyi l'explotació en un termini de màxim quinze dies posteriors a la data de sembra del cultiu.

El document (imprès A1063.01-D01) per a declarar les segones collites de blat de moro modificat genèticament es pot descarregar a l'enllaç següent:

 Podeu sol·licitar informació respecte de les activitats amb OMG o l'ús d'aquest document mitjançant la bústia següent:

Informació relacionada

Data d'actualització:  20.09.2016