• Imprimeix

Document d'acompanyament del gra de blat de moro

El Reglament 1830/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2003, relatiu a la traçabilitat i a l'etiquetatge dels organismes modificats genèticament i a la traçabilitat dels aliments i pinsos produïts a partir d'aquests, i pel qual es modifica la Directiva 2001/18/CE, obliga a assegurar el seguiment de la traçabilitat dels cultius, en aquest cas, de blat de moro modificat genèticament.

Aquesta normativa inclou les transaccions a qualsevol operador dels cultius que són modificats genèticament un cop recol·lectats del camp. Per tant, el gra de blat de moro modificat genèticament (MON810) ha d'anar acompanyat d'un document en el seu transport de la parcel·la on s'ha cultivat al magatzem de destinació, per assegurar la traçabilitat.

El Reglament 1830/2003 indica que els operadors han de disposar de sistemes i procediments estandarditzats que els permetin conservar la informació dels productes modificats genèticament durant 5 anys posteriors a cada transacció. En aquest sentit el DARP ha preparat un model de document d'acompanyament per facilitar aquesta tasca als operadors.

El model de document d'acompanyament del DARP el podeu descarregar a l'enllaç següent:

Podeu sol·licitar informació respecte de les activitats amb OMG o l'ús d'aquest document mitjançant la bústia:

Informació relacionada

Data d'actualització:  20.09.2016