• Imprimeix

Tipus d'activitats amb OMG i procediments d'autorització

Activitats d'alliberament voluntari

Qualsevol introducció deliberada al medi ambient d'un OMG o d'una combinació d’OMG, per a la qual no s'emprin mesures específiques de confinament per tal de limitar el contacte amb el conjunt de la població i amb el medi ambient i proporcionar-los un elevat nivell de seguretat.

El règim jurídic i procediments d’autorització dels alliberaments voluntaris amb organismes vegetals modificats genèticament amb finalitats diferents de la comercialització queda establert en l’article 4.2 del Decret 152/2003, en el Capítol II del Títol II de la Llei 9/2003, i en el Capítol II del Títol II del Reial decret 178/2004.

Activitats d'utilització confinada

Qualsevol activitat per la qual es modifiquen genèticament uns organismes o per la qual aquests OMG es cultiven, emmagatzemen, utilitzen, transporten, destrueixen o eliminen, emprant mesures específiques de confinament per tal de limitar el contacte amb el conjunt de la població i el medi ambient, i proporcionar-los un elevat nivell de seguretat.

El règim jurídic i procediments d’autorització de la utilització confinada d’OMG queda establert en l’article 4.1 del Decret 152/2003, en el Capítol I del Títol II de la Llei 9/2003, i en el Capítol I del Títol II del Reial decret 178/2004.

Les activitats d’utilització confinada es classifiquen segons el tipus de risc en l'article 12 del Reial decret 178/2004:

Tipus 1. Activitats de risc nul o insignificant: aquelles en les quals el grau 1 de confinament és suficient per protegir la salut humana i el medi ambient.

Tipus 2. Activitats de baix risc: aquelles en les quals el grau 2 de confinament és suficient per protegir la salut humana i el medi ambient.

Tipus 3. Activitats de risc moderat: aquelles en les quals el grau 3 de confinament és suficient per protegir la salut humana i el medi ambient.

Tipus 4. Activitats de risc alt: aquelles en les quals el grau 4 de confinament és suficient per protegir la salut humana i el medi ambient.

Sol·licitar informació

Podeu sol·licitar informació respecte a les activitats amb OMG, el procediment administratiu de tramitació i els formularis corresponents per a sol·licitar l'autorització d'activitats amb OMG mitjançant la bústia següent:

omg.daam@gencat.cat

Data d'actualització:  19.09.2016