Trampa de seguiment de plagues. Trampa de feromones


 

Els avisos fitosanitaris són recomanacions als agricultors sobre:

 • La necessitat de tractament fitosanitari
 • El sistema de lluita més adient
 • Els moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i la seva perillositat per a l'home i el medi ambient

El personal tècnic del Servei de Sanitat Vegetal elabora aquests avisos a partir del seguiment de les plagues i malalties i de l'experimentació de camp en col·laboració amb els tècnics de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV)

Estacions d'avisos fitosanitaris

Els avisos fitosanitaris són fruit de la tasca realitzada per les estacions d'avisos fitosanitaris del Servei de Sanitat Vegetal, les quals tenen com a funcions principals:

 • El seguiment de les plagues i malalties que afecten els vegetals
 • Donar els avisos fitosanitaris als agricultors
 • Fomentar la lluita integrada
 • Experimentar l'eficàcia i l'impacte ambiental dels productes fitosanitaris
 • Posar a punt nous sistemes de lluita respectuosos amb el medi ambient

El seguiment de plagues d'insectes també es realitza, en molts casos, mitjançant controls i observacions directes de la plaga sobre el conreu, per tal de determinar el nivell d'atac, la conveniència o no d'un tractament i, en cas afirmatiu, la definició del moment òptim de tractament.

També se segueixen les malalties provocades per fongs, virus i bacteris, a través de mitjans com ara:

 • estacions meterològiques automàtiques
 • estacions convencionals
 • termo-pluvio-huectògrafs
 • comptadors d'espores...

A Catalunya es disposa de 7 estacions d'avisos fitosanitaris:

 • Vilafranca del Penedès
 • Tarragona
 • Móra d'Ebre
 • Tortosa
 • Lleida
 • Castelló d'Empúries
 • La Tallada d'Empordà

Xarxa d'estacions d'avisos fitosanitaris de Catalunya (XECAC)

Avisos RuralCat

(Avisos per SMS i correu electrònic)

La informació elaborada des de les Estacions d'Avisos més general es difon mitjançant avisos fitosanitaris mensuals.

Amb una cadència variable en funció de l'evolució dels diferents agents nocius, el Servei de Sanitat Vegetal elabora avisos fitosanitaris més propers, dirigits a una zona geogràfica concreta, on es determina amb més precisió les actuacions a realitzar. Aquesta informació es difon mitjançant els Informadors telefònics automàtics.

Aquests avisos fitosanitaris també es poden rebre per correu electrònic clicant sobre l'adreça electrònica que us interessi i enviant un missatge amb el tema: "Subscripció a l'estació d'avisos".

Aquest personal tècnic té el suport de les associacions de defensa vegetal (ADV).

Estacions i subestacions Adreça informador telefònic automàtic Correu electrònic Informació de cultius
Vilafranca del Penedès

Plaça Àgora, s/n

08720 Vilafranca del Penedès

 93 890 06 59 sanitatvegetal.vila.daam@gencat.cat

Fruiters i vinya

Tarragona Av. Catalunya, 50

43002 Tarragona

 977 21 93 12 ssv.t.daam@gencat.cat

Avellaner, fruiters, hortícoles, olivera i vinya

Tortosa  Ctra. València, 108

43250 Roquetes

977 58 11 81 ssv.te.daam@gencat.cat

Arròs, cítrics, fruiters, hortícoles i olivera

Móra d'Ebre Pça. Democràcia, s/n

43740 Móra d'Ebre

 977 40 14 66  ssv.te.daam@gencat.cat

Arròs, cítrics, fruiters, hortícoles i olivera

Lleida

Alcalde Rovira Roure, 191

25198 Lleida

973 24 81 82 ssv.ll.daam@gencat.cat

Arròs, cítrics, fruiters, hortícoles i olivera

Girona Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

17486 Castelló d'Empúries

972 45 43 41 ssv.g.daam@gencat.cat

Cereals, olivera i vinya

La Tallada d'Empordà Canet de la Tallada

17134 La Tallada d'Empordà

 972 78 03 38 ssv.g.daam@gencat.cat

Fruiters

Data d'actualització:  30.01.2018