• Imprimeix

El cargol poma

Cargol Poma. Adult

Font: Departament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cargol poma és un mol·lusc gasteròpode aquàtic (d'aigua dolça) de la família dels Ampullariidae procedent d'una extensa area de Sud Amèrica. Està considerada una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món i ha causat estralls en cultius de zones humides, sobretot en arrossars, arreu dels llocs del món que ha colonitzat.

 

Des que es va tenir constància de l'espècie, el Servei de Sanitat Vegetal i l'Àrea de Medi Natural del Departament han estat treballant conjuntament, amb la participació activa de les diferents entitats implicades en el cultiu de l’arròs del delta de l'Ebre, en l'elaboració dels diferents Plans de lluita anuals i en la seva execució activa amb l'objectiu de contenir i/o eradicar la plaga a diferents nivells: xarxa drenatge/reg, riu i arrossars.

Una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món.

Destaquem

Cargol poma

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

 • REIAL DECRET 630/2013, de 2 d'agost,

  pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores. (BOE núm. 185 - 03/08/2013)

 • ORDRE ARM/2294/2011, de 19 d'agost,

  per la qual es modifica l'Ordre ARM/2090/2011, de 22 de juliol, per la qual s'estableixen mesures provisionals de protecció davant del caragol poma «Pomacea insularum» i «Pomacea canaliculata ». (BOE núm. 202 - 23/08/2011)

 • ORDRE ARM/2090/2011, de 22 de juliol,

  per la qual s'estableixen mesures provisionals de protecció contra el cargol poma "Pomacea insularum i Pomacea canaliculata". (BOE núm. 179 - 27/07/2011)

 • ORDRE ARP/211/2017, de 8 de setembre,

  per la qual es modifica l'Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, per la qual es declara oficialment l'existència d'un focus del cargol poma a l'hemidelta esquerre del delta de l'Ebre. (DOGC núm. 7456 - 18/09/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/996/2017, de 5 de maig,

  per la qual es fixen mesures obligatòries de lluita contra el cargol poma (Pomacea sp.) a la zona demarcada de les comarques del Baix Ebre i el Montsià. (DOGC núm. 7368 - 12/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2358/2015, de 21 d'octubre,

  per la qual es declara un focus de cargol poma (Pomacea sp.) a Girona. (DOGC núm. 6984 - 27/10/2015)

 • ORDRE AAM/63/2013, de 16 d'abril,

  per la qual es modifica l'Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, que declara oficialment l'existència d'un focus de cargol poma a l'hemidelta esquerre del Delta de l'Ebre. (DOGC núm. 6361 - 23/04/2013)

 • ORDRE AAR/404/2010, de 27 de juliol,

  per la qual es declara oficialment l'existència d'un focus del cargol poma (Pomacea sp.) a l'hemidelta esquerra del Delta de l'Ebre. (DOGC núm. 5682 - 30/07/2010)

Data d'actualització:  15.11.2018