• Imprimeix

Normativa

El 28 de gener de 2015 es va publicar el Reial Decret 9/2015 pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d'higiene a la producció primària agrícola (modificat pel Reial Decret 578/2017, de 12 de juny).

Aquest Reial Decret té per objecte regular les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d'higiene dels productes alimentaris en la producció primària agrícola, i per tant, s’aplica a totes les explotacions agràries que produeixin aliments per a les persones o per als animals, amb excepció d’aquelles explotacions que destinin íntegrament les seves produccions al consum domèstic privat.

La creació i regulació del Registre general de la producció agrícola (REGEPA), en què s’inscriuran totes les explotacions agrícoles

La implementació dels programes de control oficial de la higiene en la producció primària

Data d'actualització:  28.08.2017