• Imprimeix

Producció primària agrícola

Fruites i hortalisses

El model alimentari de Catalunya es basa en la seguretat, la traçabilitat, la diversitat i la qualitat dels productes. Per tant, és necessari un plantejament integrat per a garantir la seguretat alimentarià des del lloc de producció primària fins a la posada en el mercat o exportació. Cadascun dels operadors d’empresa alimentaria al llarg de la cadena alimentaria ha de garantir aquesta seguretat, essent responsable del compliment de les normes d’higiene, i essent responsable l'Administració de la seva verificació i control.

La producció primària d'origen vegetal inclou per una banda tots els productes vegetals destinats al consum humà (excepte l'autoconsum) així com els productes vegetals destinats a l'alimentació animal,  ja sigui directament (cereals, farratges, fencs, arrels, tubercles, etc.) o indirectament (pinsos, ensitjats).

Pel que fa a l’àmbit de la producció primària de matèries primeres d'origen vegetal destinades a la producció de pinsos, s’inclouen els productes que són sotmesos únicament a tractaments merament físics com ara la neteja, l'embalatge, l'emmagatzematge, l'assecat natural o també l'ensitjat.

Contacte

Servei d'Ordenació Agrícola
Av. Meridiana, 38 | 08018 Barcelona | Telèfon 93 409 20 90

Secció de Producció Agrícola i Material Vegetal
Av. Rovira Roure, 191 | 25198 Lleida | Telèfon 973 24 99 04 | Adreça electrònica higiene.daam@gencat.cat

Data d'actualització:  19.06.2018