• Imprimeix

Registre general de la producció agrícola (REGEPA)

Registre general de la producció agrícola (REGEPA)

Es crea el Registre general de la producció agrícola (REGEPA) en el qual s'inscriuran les explotacions agrícoles de l'estat incloses dins del seu àmbit d’aplicació. Aquest registre es nodrirà dels diferents registres de les comunitats autònomes i, en el cas de Catalunya, de les dades declarades a la DUN.

Cada explotació tindrà un número únic per a tot l'estat, permanent al llarg dels anys, i que tindrà la següent estructura:

  • Dos dígits que identificaran la Comunitat Autònoma on s'inscriu (09 Catalunya). En cas que tingui superfícies en més d'una comunitat autònoma, la inscripció la realitzarà l'òrgan de la comunitat en què l'explotació agrícola tingui major superfície.
  • Dos dígits que identificaran la província on tingui major base territorial (08, 17, 25, 43)
  • Sis dígits correlatius per a la numeració identificativa

 

Novetats:

Destaquem

REIAL DECRET 9/2015, de 16 de gener,

que regula les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene a la producció primària agrícola (REGEPA). (BOE 24 - 28.1.2015)

Registre general de la producció agrícola (REGEPA) A1091-AN7 Triptic Bones Practiques Higiene en la Producció Primària Agrícola A0191-AN8 Cartell Bones Pràctiques d'Higiene en la Producció Primària Agrícola Cartell - Higiene a la Producció Primària Agrícola

La seguretat alimentaria comença al camp.

Productes Fitosanitaris

Treballeu sense riscos, protegiu-vos!

Data d'actualització:  10.03.2017