• Imprimeix

Organismes modificats genèticament (OMG)

A Catalunya s'hi poden realitzar activitats amb organismes modificats genèticament (OMG) que estiguin autoritzats d’acord amb la normativa en la matèria. Les principals activitats són: activitats de recerca en llocs confinats (laboratoris, hivernacles...), alliberaments voluntaris amb finalitat diferent de la seva comercialització (assajos de camp), la comercialització de productes que siguin OMG o estiguin produïts a partir d’OMG i el cultiu comercial d’aquests organismes.

El Departament d’Agricultura treballa per aplicar les normatives i recomanacions que garanteixin la seguretat per a la salut humana, animal i per al medi ambient d’aquestes activitats amb OMG a Catalunya.

Data d'actualització: 11.06.2018