• Imprimeix

Normativa d'OMG

Dret de Catalunya

  • DECRET 62/2015, de 28 d'abril,

    pel qual s'estableixen mesures per a l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels organismes modificats genèticament. (DOGC núm. 6862 - 30/04/2015)

  • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 62/2015, de 28 d'abril,

    pel qual s'estableixen mesures per a l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels organismes modificats genèticament (DOGC núm. 6862, de 30.4.2015). (DOGC núm. 6868 - 11/05/2015)

Dret estatal

Dret de la Unió Europea

Data d'actualització: 05.04.2018