Logotip de producció integrada

Logotip de producció integrada

Comercialització

Quan el procés de producció s'ajusta a tots els aspectes que preveu la normativa de producció integrada, i s’hagi obtingut, prèviament, la certificació de tot el procés de producció a través d’una empresa de control i certificació acreditada per la norma EN-45011, el Consell Català de la Producció Integrada autoritza la comercialització dels productes amb una etiqueta identificativa de la denominació o distintiu de garantia “Producció Integrada – Catalunya”.

El distintiu de garantia de producció integrada “Producció integrada -Catalunya”, es regula a l'Annex XIV de la RESOLUCIÓ ARP/1883/2018, de 25 de setembre,  d'acord amb les normes d'utilització que preveu el Decret 241/2002, de 8 d'octubre, i el llibre d'estil elaborat pel Consell Català de la Producció Integrada, que es pot consultar al web d'aquest Consell (http://producciointegrada.cat/manual-daplicacions-de-la-imatge-grafica-de-la-produccio-integrada/).

 

Autorització d'ús del distintiu de producció integrada en l'etiquetatge de productes

Per l'obtenció d'informació sobre el procediment per a la sol·licitud d'autorització per a la utilització del distintiu de Producció Integrada (Etiquetes), dirigiu-vos a:

 

Consell Català de la Producció Integrada
Complex la Caparrella núm. 95, edifici Gerència oficina 10
25192 Lleida
Tel.: 973 282 481
Fax: 973 289 827
ccpi@producciointegrada.org
www.producciointegrada.cat

Promoció

El Consell Català de Producció Integrada (CCPI), edita material de promoció que distribueix a les fires més professionals, com  Fruitattraction o Fruitlogistica. També ha editat un Directori d'Empreses de Qualitat Certificada  que inclou una relació dels operadors de Producció Integrada certificats a Catalunya. 

El Consell també distribueix  material promocional que pot ser sol·licitat mitjançant una sol·licitud formal a aquesta entitat.  El sol·licitant s’haurà de fer càrrec únicament del cost del transport, llevat que ho passi a recollir per la seu del Consell.

Data d'actualització:  01.10.2018

Normativa reguladora