• Imprimeix

Normes tècniques de producció

Aquestes normes de producció integrada s'han aprovat per RESOLUCIÓ ARP/1376/2016, de 23 de maig (DOGC núm. 7133 - 02/06/2016).

Data d'actualització:  13.06.2016

Informació relacionada

 • RESOLUCIÓ ARP/1376/2016, de 23 de maig,

  per la qual es modifiquen els annexos de la Resolució AAM/2019/2011, de 25 d'agost, per la qual s'aproven les normes tècniques específiques de producció integrada, i de la Resolució AAM/790/2013, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la norma tècnica específica de producció integrada de farratges. (DOGC núm. 7133 - 02/06/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/2769/2015, de 25 de novembre,

  per la qual es modifiquen els annexos de la Resolució AAM/2019/2011, de 25 d'agost, per la qual s'aproven les normes tècniques específiques de producció integrada, i de la Resolució AAM/790/2013, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la norma tècnica específica de producció integrada de farratges. (DOGC núm. 7012 - 04/12/2015)

 • RESOLUCIÓ AAM/1081/2015 de 19 de maig

  per la qual es modifiquen els annexos de la Resolució AAM/2019/2011, de 25 d'agost, de la Resolució AAM/790/2013, de 2 d'abril, per les quals s'aproven les normes tècniques específiques de producció integrada, i de la Resolució AAM/790/2013, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la norma tècnica específica de producció integrada de farratge (DOGC núm. 6879 - 26 de maig de 2015).

 • RESOLUCIÓ AAM/2733/2014, de 28 de novembre,

  per la qual es modifiquen els annexos de la Resolució AAM/2109/2011, de 25 d'agost, i de la Resolució AAM/790/2013, de 2 d'abril, per les quals s'aproven les normes tècniques específiques de producció integrada. (DOGC núm. 6767 - 10/12/2014)

 • RESOLUCIÓ AAM/2109/2011, de 25 d’agost,

  per la qual s’aproven les normes tècniques específiques de producció integrada, així com els paràmetres dels quaderns d’explotació i quaderns de conservació o postcollita de producció integrada. (DOGC núm. 5960 - 09/09/2011)

 • RESOLUCIÓ AAM/790/2013, de 2 d’abril,

  per la qual s'aprova la norma tècnica específica de producció integrada de farratges. (DOGC núm. 6355 - 15/04/2013)

 • RESOLUCIÓ AAM/1312/2014, de 2 de juny,

  per la qual es modifiquen els annexos de la Resolució AAM/2019/2011, de 25 d'agost, i de la Resolució AAM/790/2013, de 2 d'abril, per les quals s'aproven les normes tècniques específiques de producció integrada. (DOGC núm. 6642- 12/06/2014)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució AAM/1312/2014, de 2 de juny,

  per la qual es modifiquen els annexos de la Resolució AAM/2019/2011, de 25 d'agost, i de la Resolució AAM/790/2013, de 2 d'abril, per les quals s'aproven les normes tècniques específiques de producció integrada (DOGC núm. 6642, de 12.6.2014). (DOGC núm. 6651 - 26/06/2014)