• Imprimeix

Mapa de sòls

El mapa dona informació bàsica dels sòls de Catalunya

Full del Mapa de sòls. Institut Cartogràfic i Geològic

Full del Mapa de sòls. Institut Cartogràfic i Geològic

El Mapa de sòls de Catalunya és un treball que impulsa, coordina i porta a terme el Departament d'Agricultura.

Actualment s'elabora en col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Té com a objectiu facilitar informació bàsica de sòls a tot tipus de persones (pagesia, personal tècnic, institucions i particulars).

L'escala del mapa és 1:25.000

Sòls

Institut Cartogràfic i Geològic

Visor del mapa

Departament

Publicacions

Departament

Suport

asols.daam@gencat.cat | telèfon 973 220 868

El mapa ofereix informació bàsica sobre la distribució dels principals tipus de sòls i es fonamenta en característiques permanents del sòl.

La seva presentació és sobre l'ortofotomapa 1/25.000 de l'Institut Cartogràfic i Geològic i també en suport informàtic.

L'objectiu últim és obtenir el mapa amb suport digital com a eina bàsica per al desenvolupament i la gestió sostenible del territori català.

El mapa es pot fer servir per a:

 • Lectura directa
 • Interpretació immediata (o mapes temàtics)
 • Interpretacions més complexes (avaluació de sòls)


Permet respondre diferents preguntes:

 • Quin sòl hi ha en un indret determinat?
 • Quines característiques té el sòl d'aquest indret?

 

El mapa s'elabora d'acord amb les propietats permanents del sòl; això vol dir que la seva validesa abasta períodes de 40-50 anys i que la informació que dóna va molt més enllà de l'habitual anàlisi de sòl.

El mapa s'elabora a partir de:

 • Fotos aèries
 • Models digitals del terreny
 • Imatges de satèl·lit
 • Treballs de camp (estudi d'escandalls -cates-, descripció de sondatges, comprovació de límits, mesures de propietats hidrològiques, presa de mostres, etc.)
 • Anàlisi de laboratori
 • Treball de gabinet (delineació del mapa, creació i càrrega de la base de dades, edició del treball)


La part clau és l'escala 1/25.000 al treball de camp.

En l'elaboració d'aquest mapa hi han col·laborat ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, etc.

Àrees cartografiades

Àrees cartografiades

Informació relacionada

Data d'actualització: 11.04.2018