• Imprimeix

Mapa de sòls

El mapa dona informació bàsica dels sòls de Catalunya

Full del Mapa de sòls. Institut Cartogràfic i Geològic

Full del Mapa de sòls. Institut Cartogràfic i Geològic

El Mapa de sòls de Catalunya és un treball que impulsa, coordina i porta a terme el Departament d'Agricultura.

Actualment s'elabora en col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Té com a objectiu facilitar informació bàsica de sòls a tot tipus de persones (pagesia, personal tècnic, institucions i particulars).

L'escala del mapa és 1:25.000

Sòls

Institut Cartogràfic i Geològic

Visor del mapa

Departament

Publicacions

Departament

Suport

asols.daam@gencat.cat | telèfon 973 220 868

El mapa ofereix informació bàsica sobre la distribució dels principals tipus de sòls i es fonamenta en característiques permanents del sòl.

La seva presentació és sobre l'ortofotomapa 1/25.000 de l'Institut Cartogràfic i Geològic i també en suport informàtic.

L'objectiu últim és obtenir el mapa amb suport digital com a eina bàsica per al desenvolupament i la gestió sostenible del territori català.

El mapa es pot fer servir per a:

 • Lectura directa
 • Interpretació immediata (o mapes temàtics)
 • Interpretacions més complexes (avaluació de sòls)


Permet respondre diferents preguntes:

 • Quin sòl hi ha en un indret determinat?
 • Quines característiques té el sòl d'aquest indret?

 

El mapa s'elabora d'acord amb les propietats permanents del sòl; això vol dir que la seva validesa abasta períodes de 40-50 anys i que la informació que dóna va molt més enllà de l'habitual anàlisi de sòl.

El mapa s'elabora a partir de:

 • Fotos aèries
 • Models digitals del terreny
 • Imatges de satèl·lit
 • Treballs de camp (estudi d'escandalls -cates-, descripció de sondatges, comprovació de límits, mesures de propietats hidrològiques, presa de mostres, etc.)
 • Anàlisi de laboratori
 • Treball de gabinet (delineació del mapa, creació i càrrega de la base de dades, edició del treball)


La part clau és l'escala 1/25.000 al treball de camp.

En l'elaboració d'aquest mapa hi han col·laborat ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, etc.

Àrees cartografiades

Àrees cartografiades

Informació bàsica dels sòls de Catalunya

Informació relacionada

Data d'actualització: 11.04.2018