• Imprimeix

Carnet d'artesà/ana alimentari/ària

El carnet d'artesà alimentari s'atorga als artesans/es que acreditin experiència i coneixements suficients en una de les activitats relacionades en el repertori d'oficis d'artesania alimentària.

La sol·licitud del carnet d'artesà/ana alimentari/ària es presenta davant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i properament a la xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya.

Per obtenir-lo, s'ha d'acreditar un mínim d'anys d'exercici de l'ofici, que depen de l'activitat, i haver realitzat un curs teòric i pràctic relacionat amb la matèria.

La validesa del carnet és indefinida, sempre que es compleixin els requisits i les obligacions establertes a la normativa vigent.

La tinença del carnet és condició necessària per a poder ser el responsable d'una empresa artesanal alimentària.

Els anys d'experiència mínims que s'han d'acreditar varien en funció de l'ofici.

  • Cansalader/era, pastisser/a i forner/a: 6 anys
  • Formatger/a: 5 anys
  • Melmelader/a, elaborador/a de conserves de fruites, torrefactor/a de cafè i xurrer/a: 3 anys
Data d'actualització:  10.10.2016