• Imprimeix

Empresa artesanal alimentària

És aquella que té unes característiques determinades i que duu a terme una activitat inclosa al repertori d'oficis d'artesania alimentària.

Aquestes característiques són:

  • Responsabilitat i direcció del procés d'elaboració recau en un/a artesà/ana o mestre/a artesà/ana alimentari, que pren part directament i personalment en l'execució del treball.
  • Procés d'elaboració que sigui predominantment manual. S'accepta un cert grau de mecanització.
  • Obligació ineludible de complir la reglamentació vigent en la matèria.


Hi ha dos tipus d'empresa:

  • Vinculades al lloc de producció: són les que transformen i envasen els seus productes en la mateixa explotació agrària i lloc de producció de les matèries primeres. Aquestes empreses poden vendre els seus productes a tercers.
  • Vinculades al lloc de venda: són les que adquireixen a tercers les matèries primeres que necessiten i efectuen la venda directament al consumidor en el mateix establiment d'elaboració o en punts de venda propis. Aquestes empreses no poden vendre els seus productes a tercers.


La designació d'empresa artesanal alimentària té validesa indefinida sempre que es compleixin els requisits i les obligacions establertes en la legislació vigent.

Qualificació d'Empresa Artesanal Alimentària

Tràmits de sol·licitud, modificació
o baixa.

Data d'actualització:  23.04.2018