• Imprimeix

Presentació

logotip artesania alimentària

 

 

 

Es considera artesania alimentària l'activitat d'elaboració de productes alimentaris, que complint els requisits assenyalats per aquesta matèria, estan subjectes a unes condicions durant tot el seu procés productiu que garanteixen als consumidors un producte final individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials, obtingudes gràcies a les petites produccions controlades per la intervenció personal de l'artesà/ana.

 

L'artesania alimentària està regulada pel títol 5 del decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. (DOGC núm. 4670, de 06.07.2006), modificat pel Decret 17/2012, de 21 de febrer (DOGC núm. 6073, de 23.02.2012). 

Els oficis regulats d'artesania alimentària els podem dividir en dos, els vinculats al lloc de treball i els vinculats al lloc de venda:

 

Vinculats al lloc de treball
ActivitatsOficis
Melmelades i conserves de fruites Elaboradors de melmelades i conserves de fruita
Formatges i matons Formatgers

  

Vinculats al lloc de venda
ActivitatsOficis
Carnisseria, cansaladeria i xarcuteria Carnissers, cansaladers i xarcuters
Bacallaneria Bacallaners
Cerveseria Cervessers
Pastisseria Pastissers
Forn de pa Forners
Torrefactor de cafè Torrefactors de cafè
Xurrer Xurrers
Data d'actualització:  19.01.2016