• Imprimeix

Diploma de Mestre artesà alimentari

El Diploma de Mestre artesà alimentari s'atorga a aquells artesans/es que reuneixen determinats mèrits de creativitat i coneixements. Significa, per tant, el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya del mestratge excepcional amb què l'artesà/ana exerceix el seu ofici.

L'atorgament es fa a proposta de les entitats de representació i defensa dels artesans/es o bé del Departament d'Agricultura, amb l'informe previ de la Comisssió d'Artesania Alimentària.

El Diploma de Mestre artesà té validesa indefinida.

Es troba regulat en el DECRET 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària (DOGC núm. 4670 - 06/07/2006).

Data d'actualització:  12.12.2018