• Imprimeix

Normativa

logotip artesania alimentària

 

 

 

 

 

L'artesania alimentària està regulada pel títol 5 del decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. (DOGC núm. 4670, de 06.07.2006), modificat pel Decret 17/2012, de 21 de febrer (DOGC núm. 6073, de 23.02.2012). 

 • LLEI 14/2003, de 13 de juny,

  de qualitat agroalimentària. (DOGC núm. 3915 - 01/07/2003)

 • ORDRE AAM/178/2014, de 5 de juny,

  de modificació de l'annex 2, grup II, del Decret 285/2006, de 14 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.(DOGC núm. 6644 - 16/06/2014)

 • DECRET 17/2012, de 21 de febrer,
  de 21 de febrer, de modificació del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. (DOGC núm. 6073 - 23/02/2012)
 • DECRET 285/2006, de 4 de juliol,

  pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. (DOGC núm. 4670 - 06/07/2006)

Els oficis regulats d'artesania alimentària els podem dividir en dos, els vinculats al lloc de treball i els vinculats al lloc de venda:

 

Vinculats al lloc de treball
Activitats Oficis
Melmelades i conserves de fruites Elaboradors de melmelades i conserves de fruita
Formatges i matons Formatgers

  

Vinculats al lloc de venda
Activitats Oficis
Carnisseria, cansaladeria i xarcuteria Carnissers, cansaladers i xarcuters
Bacallaneria Bacallaners
Cerveseria Cervesers
Pastisseria Pastissers
Forn de pa Forners
Torrefactor de cafè Torrefactors de cafè
Xurrer Xurrers
Data d'actualització:  02.11.2017