• Imprimeix

Pera de Lleida

Denominació d'Origen Protegida inscrita al Registre Comunitari pel Reglament (UE) núm. 244/2011 (DOUE núm. L66, de 12.03.2011).

Logotip de la Denominació d'Origen Protegida (DOP)

Logotip de la DOP

 • ORDRE AAM/91/2011, de 20 de maig,
  per la qual es reconeix amb caràcter definitiu el Consell Regulador provisional i el Reglament de la Denominació d'Origen Protegida Pera de Lleida. (DOGC núm. 5888 - 27/05/2011)
 • ORDRE AAR/317/2008, de 23 de juny,
  per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen Protegida Pera de Lleida. (DOGC núm. 5163 - 01/07/2008)
 • RESOLUCIÓ AAR/3053/2007, de 8 d'octubre,
  per la qual s'adopta decisió favorable a la sol·licitud d'inscripció de la Denominació d'Origen Protegida Pera de Lleida. (DOGC núm. 4987 - 15/10/2007)
 • ANUNCI
  pel qual es dóna publicitat a la sol·licitud de registre de la Denominació d'Origen Protegida Pera de Lleida, i al seu document únic. (DOGC núm. 4900 - 08/06/2007)

La zona de producció de las peres de Lleida té un microclima característic molt favorable per al cultiu de la pera i comprèn tota la comarca del Pla d'Urgell i alguns municipis de les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Segrià i l'Urgell.

Fruit de l’espècie Pyrus communis L. de les varietats Llimonera, Blanquilla i Conference.
Les peres protegides sota la DOP han de ser de les categories comercials extra i primera destinades al consum en fresc. Presenten una dolçor i un gust característic degut al seu major nivell de sucres, major sucositat, flavour i aroma. En el cas de la varietat Conference altre aspecte diferencial és el tipus de russeting menys uniforme i més rústic i de forma més arrodonida.

El Consell Regulador garanteix que els productes emparats per la DOP compleixen els requisits establerts en el reglament.
L'entitat de certificació LGAI Technological center SA en realitza el control i la certificació.

Informació relacionada

Av. Tortosa, 2, oficina 10, edifici Mercolleida
25005 Lleida
Tel.: 973 220 149
Fax: 973 220 437
peralleida@peralleida.com

Producció de pera apta per ser emparada per la DOP Pera de Lleida
Any Producció (tn)
2008 16.000
2009 21.514
2010 26.166
2011 23.990
2012 12.037
2013 13.134
2014 14.361
2015 11.320
2016 10.121

Tots el productors i magatzems-expedidors de pera emparada per la DOP Pera de Lleida han d'estar inscrits al Consell Regulador de la DOP (CR). Segons les últimes dades aportades pel CR, els productors inscrits són 260 i els magatzems expedidors són 3, la relació dels quals consta a continuació:

Entitat Contacte
   
Actel, SCCL
Tel.: 973 700 805
Fax: 973 700 815
actel@actel.es
Fruits de Ponent, SCCL
Tel.: 973 795 777
Fax: 973 791 773
comercial@fruitsponent.com
SAT Fruilar nº 197 (OPFH 56)
Tel.: 973 200 250
Fax: 973 202 734
 info@fruilar.com
Data d'actualització:  07.11.2017