Logotip de les especialitats tradicionals garantides

En aquest espai del web trobareu informació sobre les especialitats tradicionals garantides. Què són? Com s'obté aquest reconeixement? Quins productes tenen aquesta certificació i quins altres es troben en fase d'estudi? També hi trobareu informació sobre la normativa general i l'específica de cadascun dels productes ETG

L'especialitat tradicional garantida (ETG) és una certificació de característiques específiques que reconeix, mitjançant la inscripció al registre comunitari, un producte agroalimentari que té una composició tradicional o que ha estat obtingut a partir de matèries primeres tradicionals o mitjançant un mètode de producció o transformació de tipus tradicional - REGLAMENTO (CE) núm. 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenteicios (DOUE L 343/1 de 14.12.2012)

L’obtenció de l’ETG obliga els operadors a respectar un plec de condicions definit, en el qual queda establert la descripció del producte, el procés d'elaboració així com els requisits de control adients.

Aquests productes poden ésser elaborat a qualsevol estat membre de la comunitat europea.

En l'actualitat, els sectors amb productes amb el reconeixement comunitari d’Especialitats Tradicionals Garantides són: carn i productes carnis, formatges i làctics, cerveses i pa i productes de pastisseria.

Els productes diferenciats amb una ETG que certifiquen a Catalunya són:

Informació relacionada

REGLAMENTO (CE) núm. 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenteicios (DOUE L 343/1 de 14.12.2012)

Data d'actualització:  09.11.2015