• Imprimeix

Vedella dels Pirineus Catalans

Logotip IGP Vedella dels PirineusProducte en procés de reconeixement comunitari.

Reglament

Reglament previst a l'ORDRE de 5 de febrer de 2001, per la qual s'aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Vedella dels Pirineus Catalans i el seu Reglament, amb el caràcter transitori establert al Reglament CEE 2081/1992. (DOGC núm. 3349 - 16/03/2001)

Informació relacionada

 • ORDRE de 5 de febrer de 2001,

  per la qual s'aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Vedella dels Pirineus Catalans i el seu Reglament, amb el caràcter transitori establert al Reglament CEE 2081/1992. (DOGC núm. 3349 – 16/03/2001)

Races i àmbit de producció

Queden emparades sota aquesta indicació geogràfica protegida els vedells i les vedelles de la raça Bruna dels Pirineus, així com les de la Charolais i la Limousine i els creuaments entre elles, nascuts en l'àmbit de producció que comprèn totes les comarques pirinenques i prepirinenques:

 • Alt Empordà
 • Alta Ribagorça
 • Alt Urgell
 • Berguedà
 • Cerdanya
 • Garrotxa
 • Pallars Jussà
 • Pallars Sobirà
 • Ripollès
 • Solsonès
 • Valh d'Aran.

Característiques de producció

Les vaques i els vedells es crien en règim extensiu o semiextensiu, on l'alimentació de base són les pastures. Les cries creixen a l'aire lliure i mamen de la mare un mínim de quatre mesos. Aquesta alimentació es complementa amb herba de pastura. Posteriorment, l'engreix es fa a les mateixes explotacions a base de farratges i productes nobles com cereals i lleguminoses.

Característiques de l'elaboració

Per tal d'aconseguir una bona transformació del múscul en carn de qualitat, el sacrifici i l'elaboració es realitzen en escorxadors autoritzats i controlats pel Consell Regulador. El transport és respectuós amb el benestar animal. El sacrifici i l'especejament es realitzen de forma tradicional, a fi de mantenir la qualitat produïda.

Característiques de la carn

El color de la carn va de rosat a vermell brillant i el greix de blanc a crema. Presenta infiltracions de greix intramuscular.

La maduració de 7 dies, com a mínim, aporta la tendresa i les característiques organolèptiques que la diferencien de la resta de carns del mercat.

Comercialització

Es comercialitza únicament en establiments autoritzats i controlats pel consell regulador, en els quals la carn va degudament identificada amb:

 • Precintes numerats i amb el logotip de la indicació geogràfica
 • Etiquetes que recullen les principals dades del vedell a què pertany
 • Certificat de garantia que recull les dades de la traçabilitat

Control i certificació:

El Consell Regulador garanteix que els productes emparats per la IGP compleixen els requisits establerts en el reglament.
L'entitat de certificació Laboratorio de Diagnóstico General (LDG-CER) en realitza el control i la certificació.

Informació relacionada

Consell Regulador

Dades de contacte:

Quantitat produïda

Producció de carn de vedella amb IGP Vedella dels Pirineus Catalans
AnyProducció (tn)
2008 251
2009 215
2010 281
2011 248
2012 221
2013 163

Inscrits als registres del Consell Regulador

Tots els ramaders i empreses elaboradores de carn emparada per la IGP Vedella del Pirineus Catalans han d'estar inscrits al Consell Regulador de la IGP (CR). Segons les últimes dades aportades pel CR, els ramaders inscrits són 52 i hi ha 1 empresa elaboradora.

Mafriseu, SA
C/ Castellciutat, s/n
25700 La Seu d'Urgell
973 35 14 92
Fax: 973 35 42 30
mafriseu@mafriseu.com
www.mafriseu.com
www.bruneta.cat

Data d'actualització:  26.05.2015