• Imprimeix

Calçot de Valls

Producte inscrit al Registre Comunitari previst al REGLAMENT (CE) núm. 905/2002 de la Comissió, de 30 de maig de 2002 (DO L 142, de 31.5.2002).

Imatge del logotip de la indicació geogràfica protegida

Informació relacionada

  • REGLAMENT (CE) núm. 905/2002 de la Comissió, de 30 de maig de 2002
    que completa l'annex del Reglament (CE) núm. 2400/96 relatiu a la inscripció de determinades denominacions en el Registre de Denominacions d'Origen Protegides i d'Indicacions Geogràfiques Protegides establert en el Reglament (CEE) núm. 2081/92 del Consell relatiu a la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris (Calçot de Valls) (DO L 142, de 31.5.2002).

El calçot és un producte de la pagesia conreat a les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès, del qual s'ha de tenir cura durant tot un any. És una ceba que deu el seu nom a la manera com es conrea: es diu que les cebes es calcen quan són cobertes amb terra.

Per a la seva degustació ideal, cal rostir-los a la graella amb foc de sarment i amanir-los amb salsa salvitxada.

Els calçots que estan protegits per la Indicació Geogràfica Protegida són les cebes procedents d'Allium cepa L. de la varietat Blanca Gran Tardana de Lleida.

El calçot de Valls té una llargada de cama blanca de 15 a 25 cm i un diàmetre, mesurat a 5 cm de l'arrel, entre 1,7 i 2,5 cm. Es comercialitza condicionat en feixos de 25 i 50 unitats lligades amb una cinta identificava proveïda d'una etiqueta numerada, aprovada pel Consell. A l'etiqueta figurarà, a més de les mencions que exigeix la legislació vigent, el nom "Calçot de Valls. Indicació Geogràfica Protegida" i el logotip de la Indicació.

El Consell Regulador garanteix que els productes emparats per la IGP compleixen els requisits establerts en el reglament.
L'entitat de certificació OCA Instituto de Certificación SLU en realitza el control i la certificació.

Informació relacionada

Muralla de Sant Antoni 8, despatx 5
43800 VALLS
977 60 90 83
Fax: 977 60 90 83
www.igpcalçotdevalls.cat

Producció de calçots emparats per la IGP Calçot de Valls
Any Producció (tn)
2008 500
2009 555
2010 920
2011 720
2012 750
2013 1.000
2014 1.050
2015 1.080
2016 1.170

Tots els productors i magatzems-expedidors de calçots emparats per la IGP Calçot de Valls han d'estar inscrits al Consell Regulador de la IGP (CR). Segons les últimes dades aportades pel CR, els productors inscrits són 47i els magatzems són 3, la relació dels quals consta a continuació.

Empreses inscrites a la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls:

Cooperativa Agrícola d'Alcover
Pati de l'Església vella, 23
43460 ALCOVER
977 84 60 61

Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de Cambrils
c/ Sindicat 2
43850 CAMBRILS
977 360 462 

Cooperativa Agrícola de Valls
Pl. del Carme, 9
43800 VALLS
977 60 05 21
Fax: 977 600 654
info@coopvalls.cat

 

Data d'actualització:  07.11.2017