• Imprimeix

Clementines de les Terres de l'Ebre

Cos de l'article

Producte inscrit al Registre Comunitari previst al REGLAMENT (CE) núm. 1665/2003 de la Comisió, de 22 de setembre de 2003

Imatge del logotip de la indicació geogràfica protegida

Informació relacionada

És constituïda pels termes municipals de les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Les condicions edafoclimàtiques específiques d'aquesta zona confereixen a les clementines un sabor i aroma diferencials.

Les varietats de clementines que poden dur aquesta Indicació Geogràfica Protegida són:

  • Clementina fina
  • Clementina hernandina
  • Clemenules

Es comercialitzen les categories extra i primera envasades en caixes o safates. A l'etiqueta figurarà, a més de les mencions que exigeix la legislació vigent, el nom "Clementines de les Terres de l'Ebre. Indicació Geogràfica Protegida" i el logotip de la Denominació.

En els establiments de venda al detall el distintiu propi de la Indicació Geogràfica Protegida ha de situar-se en un lloc visible fins que finalitzi la venda del producte.

El Consell Regulador garanteix que els productes emparats per la IGP compleixen els requisits establerts en el reglament.

El control i la certificació són realitzats per una entitat que acreditada segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 i que està inscrita al Registre d'Entits de Control i Certificació de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

Informació relacionada

Ctra. Raval de Crist, s/n
43500 TORTOSA
977 50 29 45
Fax: 977 50 29 12
soldebre@soldebre.es
citrics@soldebre.es
www.soldebre.es

Producció de clementines amb DOP Clementines de les Terres de l'Ebre
Any Producció (tn)
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0

 

Tots els productors i magatzems expedidors de clementines emparades per la IGP Clementintes de les Terres de l'Ebre han d'estar inscrits al Consell Reguldador de la IGP (CR). 

Data d'actualització:  07.11.2017