• Imprimeix

Pa de pagès Català

Indicació Geogràfica Protegida inscrita al Registre Comunitari pel Reglament (UE) núm. 140/2013 (DOUE núm. L47, de 20.03.2013)

Imatge del logotip de la indicació geogràfica protegida

Informació relacionada

 • ORDRE AAM/48/2013, de 19 de març,
  per la qual es reconeix amb caràcter definitiu el Consell Regulador provisional i el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català. (DOGC núm. 6345 - 28/03/2013)
 • ORDRE AAM/107/2012, de 24 d'abril,
  per la qual s'aprova el reconeixement i el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català, amb caràcter transitori, i es reconeix el seu Consell Regulador provisional. (DOGC núm. 6117 - 27/04/2012)
 • RESOLUCIÓ AAM/829/2011, de 29 de març,
  per la qual s'adopta decisió favorable a la sol·licitud d'inscripció de la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català. (DOGC núm. 5853 - 06/04/2011)
 • ANUNCI
  pel qual es dóna publicitat a la sol·licitud de registre de l'Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català. (DOGC núm. 5736 - 18/10/2010)

Tot Catalunya.

Les principals característiques del pa de la IGP Pa de Pagès Català són les següents:

Es tracta d'un pa tradicional, rodó d’imatge rústica, de crosta gruixuda i cruixent, molla esponjosa i alveolat gran i irregular.

Tot el procés d’elaboració es dur a terme seguint mètodes tradicionals, realitzant manualment com a mínim el format, amb fermentacions lentes, i coent les masses sempre en forns de solera refractària.

Organolèpticament és un pa de gran aroma i sabor, amb certa acidesa que manté la sensació de frescor i una textura agradable passades 8-9 hores de la cocció.

En el comerç aquest pa IGP estarà clarament identificat, i en el moment de la venda s’entregarà als consumidors en bosses amb el logotip identificatiu propi de la IGP.

El Consell Regulador garanteix que els productes emparats per la IGP compleixen els requisits establerts en el plec de condicions i el reglament.
L'entitat de certificació OCA Instituto de Certificación SLU en realita el control i la certificació. 

Informació relacionada

c/ Pau Claris 134
08009 Barcelona
Tel. 934 871 818/685 102 105
secretaria@padepagescatala.org
padepagescatala.org

Producció de pa amb IGP Pa de Pagès Català
Any Producció (tn)
2012 608
2013 696
2014 646
2015 552
2016 523

Totes les fleques elaboradores i punts de venda del pa emparat per la IGP Pa de Pagès català han d'estar inscrites al Consell Regulador de la IGP (CR). Segons les últimes dades aportades pel CR, les fleques elaboradores són 104 i es pot trobar el pa amb IGP a 449 punts de venda arreu de Catalunya. Les seves adreces i dades de contacte es poden trobar a la pàgina web de la IGP: http://padepagescatala.org/on-comprar/ 

 

 

 

Data d'actualització:  21.03.2018