• Imprimeix

Patates de Prades

Producte inscrit al Registre Comunitari previst al REGLAMENTO (CE) n. 148/2007 de la Comisión, de 15 de febrero de 2007, per el qual s'inscriuen alguns noms en el Registre de Denominaciones d'Origen Protegides i de Indicacions Geogràfiques Protegides (Diario Oficial n. L 46, de 16.2.2007)

Imatge del logotip de la indicació geogràfica protegida

Està constituïda pels terrenys ubicats en els terminis municipals de Prades, Capafonts, la Febró i Arbolí, tots de la comarca del Baix Camp a peu de les muntanyes de Prades, a la província de Tarragona.

Les condicions d'altitud, edafològiques i climàtiques d'aquesta zona, juntament amb la tradició del conreu i l'experiència dels agricultors, fan que les Patates de Prades presenten unes característiques diferencials i de qualitat superior.

Les patates que estan protegides per la Indicació Geogràfica Protegida són de la varietat Kennebec amb un calibre comprès entre 40 i 80 mm, encara que en casos excepcionals poden arribar a 100 mm.

El cultiu de les patates de Prades segueixen les normes de producció integrada per a patates d'acord amb la normativa vigent en la matèria.

Les Patates de Prades es comercialitzen condicionades en bosses de paper transpirable de 2 i 5 kg de capacitat i han de reunir en el moment de la seva expedició les característiques de la categoria de patata de qualitat, definida en la norma de qualitat vigent en aquesta matèria. A l'etiqueta figurarà, a més de les mencions que exigeix la legislació vigent, la llegenda "Patates de Prades. Indicació Geogràfica Protegida", el logotip d'aquesta indicació geogràfica i el logotip comunitari d'indicacions geogràfiques.

El Consell Regulador garanteix que els productes emparats per la IGP compleixen els requisits establerts en el reglament.
L'entitat de certificació OCA Instituto de Certificación SLU en realitza el control i la certificació.

Informació relacionada

Av. Verge de l'Abellera, 1
43364 Prades
977 86 81 78
coopeprades@ono.com

Producció de patates amb IGP Patates de Prades
Any Producció (tn)
2008 105
2009 130
2010 120
2011 140
2012 80
2013 67
2014 67
2015 61
2016 30

Tots els productors i magatzems expedidors de patates emparades per la IGP Patates de Prades han d'estar inscrits al Consell Regulador de la IGP (CR). Segons les últimes dades aportades pel CR, els productors són 12 i hi ha 2 magatzem.

Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària, SCCR Ltda.
Av. Verge de l'Abellera, 1
43364 Prades
977 86 81 78
coopprades@retemail.es

Enric Domènech Tomàs
c/ Major, 10
43364 Prades
977 86 80 14

Data d'actualització:  07.11.2017