• Imprimeix

Pollastre i capó del Prat

Producte inscrit al Registre Comunitari previst al Reglamento (CE) núm. 1107/96 de la Comisión de 12 de junio de 1996 relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo (DOUE L 148 de 21.6.1996)

Imatge del logotip de la indicació geogràfica protegida
La Raça Prat, autòctona de la comarca del Baix Llobregat, es caracteritza pel seu color ros fosc, les potes de color blau pissarra i la cresta senzilla dentada; la cua del gall té plomes abundants i caiguda cap enrere. Té una carn amb una finor i una melositat característiques i sense greixos excessius. Els pollastres i els capons són criats en explotacions ubicades en els termes municipals de Castelldefels, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Viladecans i Santa Coloma de Cervelló.
Es crien a terra, amb una densitat en els galliners que no pot superar els 8 animals per metre quadrat de superfície interior. Llur alimentació comporta un mínim del 70% de cereals, i són totalment prohibits els factors de creixement. Els pollastres i els capons es sacrifiquen a una edat mínima de 90 dies i 182 dies, respectivament.

Les canals comercialitzades són de categoria A, fresques i refrigerades.

Cada unitat de venda porta una etiqueta individual numerada, amb el nom de "Pollastre del Prat. Indicació Geogràfica Protegida", el logotip i el símbol comunitari a més de les següents indicacions:

  • Edat de sacrifici
  • Data de caducitat
  • Tipus d'alimentació
  • Número d'identificació
  • Classe A i tipus de presentació
  • Nom de l'entitat de control

El Consell Regulador garanteix que els productes emparats per la IGP compleixen els requisits establerts en el reglament.
L'entitat de certificación OCA Instituto de Certificación SLU en realitza el control i la certificació.

Informació relacionada

C. de les Moreres, 48
08820 El Prat de Llobregat
93 478 68 78
Fax: 93 478 51 47
tirado@elprat.cat
www.pollastredelprat.org

Producció de pollastre i capó amb IGP Pollastre i capó del Prat
Any Producció (tn)
2008 12
2009 13
2010 13
2011 8
2012 10
2013 8
2014 10
2015 11
2016 12

Les explotacions avícoles productores d'animals emparats per la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat han d'estar inscrites al Consell Regulador de la IGP.

Entitat Contacte
Associació de Criadors de la Raça Prat Centre 33
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel: 93 479 38 45
Fax: 93 379 00 57
Granja Avícola Torres (La Mascota SCP) Camí de Cal Tet, s/n
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel: 93 370 46 19
Fax: 93 378 80 36
granjatorres@hotmail.com
www.granjatorres.es
Data d'actualització:  07.11.2017