• Imprimeix

Poma de Girona

Producte inscrit al Registre Comunitari previst al REGLAMENTO(CE) nº 1491/2003; DOCE 26.08.2003

Imatge del logotip de la indicació geogràfica protegida
És constituïda pers tots els termes municipals de les comarques catalanes de la Selva, el Baix Empordà i l'Alt Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany. Les condicions edafoclimàtiques específiques d'aquesta zona confereixen a les pomes les seves característiques diferencials.
Les varietats de pomes que poden dur aquesta Indicació Geogràfica Protegida són les dels grups Golden, Red Delicious, Gala i Granny Smith. Les pomes emparades sota aquesta IGP han estat conreades d'acord amb les normes de producció integrada per a pomes, amb mètodes que respecten la salut humana i el medi ambient, i es recullen quan l'estat de maduresa del fruit és l'adequat amb les majors cura i rapidesa possibles.
Es comercialitzen en les categories extra i primera envasades en caixes o safates. A l'etiqueta dels envasos figurarà, a més de les mencions que exigeix la legislació vigent, el nom "Poma de Girona. Indicació Geogràfica Protegida" i el logotip propi de la indicació geogràfica i el símbol comunitari. En els establiments de venda al detall, el distintiu propi de la indicació geogràfica ha de situar-se en un lloc visible fins que finalitzi la venda del producte.

El Consell Regulador garanteix que els productes emparats per la IGP compleixen els requisits establerts en el reglament.
L'entitat de certificació LGAI Technological Center SA en realitza el control i la certificació.

Informació relacionada

Mas Badia
17134 La Tallada d'Empordà (Girona)
Tel. 972 78 08 16
Fax 972 78 05 17
info@pomadegirona.cat
www.pomadegirona.cat

Producció de pomes amb IGP Poma de Girona
Any Producció (tn)
2008 40.000
2009 45.000
2010 53.100
2011 51.000
2012 46.852
2013 30.789
2014 47.575
2015 52.655
2016 42.312

Tots els productors i magatzems-expedidors de pomes emparades per la IGP Poma de Girona han d'estar inscrits al Consell Regulador de la IGP (CR). Segons les últimes dades aportades pel CR, els productors són 76 i els magatzems-expedidors són 3, la relació dels quals consta a continuació:

Entitat Contacte
   
Costa Brava Fructicultors, SL Ctra. de Torroella a Vergés, km 1,2
17140 Ullà
972 75 50 25
Fax: 972 75 71 62
costabrava@costabrava.coop
www.costabrava.coop
Fructícola Empordà, SL C/ Narcís de Ciurana 12
17470 Sant Pere Pescador
972 52 00 00
Fax: 972 55 01 70
coopemporda@telefonica.net
www.fructicolaemporda.cat
Girona Fruits, SCCL Ctra. de Palamós, km 56
17462 Bordils
972 49 00 02
Fax: 972 49 00 29
gironafruits@grn.es
www.gironafruits.com
Data d'actualització:  07.11.2017