• Imprimeix

Bombons

logotip Marca Q

 

 

Reglamentació d'utilització de la Marca Q establerta per bombons de xocolata dins el sector xocolater: ORDRE d'1 de juliol de 1988, per la qual es desplega el Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat per als bombons de xocolata. (DOGC núm. 1019, de 18.7.1988, pàg. 3036)

Composició

Els ingredients utilitzats en l'elaboració dels bombons seran de màxima qualitat. El component principal és la cobertura de xocolata que pot ésser de xocolata negra, amb llet i blanca. També s'utilitzen altres components com fruites seques, praliné d'ametlla, d'avellana o de nous, trufa, fruites confitades i licors segons els tipus de bombó. El praliné contindrà com a mínim un 45% de fruites seques. No s'admet la utilització d'additius a excepció de la vainilina i la lecitina ni de farines, fècules ni midons.

Comercialització

Els envasos han de ser de material autoritzat que assegurin una bona protecció i una presentació acurada del producte. A l'etiqueta hi ha de figurar, a més de les mencions que exigeix la legislació vigent, el distintiu de la marca "Q" i el nom de l'entitat de control.

Control i certificació

Tot el procés productiu està sota el control d'una entitat de certificació independent inscrita al Registre d'Entitats de Control i Certificació de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, de forma que s'assegura el compliment del reglament de la Marca Q d'aquest producte.

Data d'actualització:  04.11.2015