• Imprimeix

Conill

logotip Marca Q

 

 

Reglamentació d'utilització de la Marca Q establerta per per a la carn de conill: ORDRE de 29 de setembre de 2000, per la qual es reglamenta la utilització de la Marca Q per a la carn de conill. (DOGC núm. 3245, de 16.10.2000, pàg. 13213)

Característiques de producció

La carn de conill emparada sota aquest distintiu prové d'animals de línies seleccionades per a producció càrnia, que procedeixen de granges de selecció. S'ha de garantir l'exclusivitat de les naus de la granja que es dediquen a la producció de conills amb la Marca Q.

Després de les etapes d'alletament i engreix, els animals es sacrificaran amb un pes viu de 1,750 a 2,250 kg, i no seran sotmesos a cap tractament o alimentació medicamentosa durant els 20 dies anteriors al sacrifici.

Les fórmules de pinso s'hauran de notificar al Servei de Producció Ramadera del Departament i complir els requisits de composició de proteïna bruta (15-18%) i fibra bruta (13-17%). Les matèries primeres han de ser de primera qualitat.

Pel que fa al transport dels animals a l'escorxador, la distància entre aquest i la granja mai no ha de superar el 300 km amb un temps màxim de 5 hores.

Comercialització

Les canals tindran un pes entre 1,000 i 1,500kg, seran de color rosat i no presentaran cap defecte ni contusió. Només podran gaudir de la Marca Q les presentacions següents:

  1. Canal sencera individual
  2. Canal sencera trossejada en quarts i meitats
  3. Mitja canal
  4. Especejament del conill (espatlles, cuixes, lloms)

En tots els casos, l'envàs portarà una etiqueta identificativa amb la data de sacrifici, pes, número de lot que permeti fer el seguiment fins a la granja d'origen, nom de l'empresa adjudicatària i el distintiu de la Marca Q.

En cas de congelació, les canals no es podran comercialitzar amb la Marca Q.

Control i certificació

Tot el procés productiu, des de la granja fins al punt de venda, està sota el control d'un entitat de certificació independent inscrita al Registre d'Entitats de Control i Certificació de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, de forma que s'assegura el compliment del reglament de la Marca Q de carn de conill, així com la traçabilitat des de l'animal viu fins al producte final.

Empreses inscrites

Empreses inscrites a la Marca de Qualitat Conill Q:

EntitatRepresentantContacte
Conills de l'Empordà, SLLluís Castelló PaleCtra. de Gaüses, km 2
17466 VILOPRIU
Tel.: 972 17 90 46
Fax: 972 17 90 38
Palau i Fills, SAJosep Riera i Colell

La Devesa, 14
08610 AVIÀ
Tel.: 93 823 01 00
Fax: 93 823 02 86
palau@minorisa.es

Data d'actualització:  04.11.2015