• Imprimeix

Formatge

logotip Marca Q

 

 

Reglamentació d'utilització de la Marca Q establerta per a formatges dins el sector lacti: ORDRE d'11 de maig de 1992, per la qual es desplega el Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat per a formatges. (DOGC núm. 1595, de 18.5.1992, pàg. 2859) CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre d'11 de maig de 1992, per la qual es desplega el Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat per a formatges (DOGC núm. 1595, pàg. 2859, de 18.5.1992). (DOGC núm. 1612, de 11.5.1992, pàg. 3864)

Tipus de formatges emprats

Els tipus de formatges són:

 • Formatge fresc
  • Salat
  • Sense sal
 • Formatge madurat de pasta premsada no cuita
  • Amb ulls mecànics
  • Sense ulls mecànics

Composició

En l'elaboració dels diferents tipus es poden utilitzar les matèries primeres següents:

 • Llet de vaca pasteuritzada. La llet ha de ser recollida diàriament
 • Quall animal
 • Ferments làctics
 • Clorur de sodi
 • Llet en pols (màx. 2%, i només en els formatges frescos)

Elaboració i comercialització

 1. Els formatges madurats s'elaboren seguint les operacions bàsiques següents:
  • Pasteurització de la llet
  • Maduració per acció dels ferments làctics (mesòfils i termòfils) i coagulació amb quall animal
  • Separació del xerigot i rentat de la pasta
  • Emmotllament i premsatge dels formatges
  • Salament per immersió en salmorra a saturació, escorriment i orejada
  • Maduració a la temperatura, la humitat i el temps definits per a cada tipus de formatge

   Segons el temps de maduració pot tenir les presentacions següents:
  • Tendre: de 3 setmanes a 1 mes i mig
  • Semiadobat: d'1 mes i mig a 3 mesos
  • Adobat: superior a 3 mesos

 2. L'elaboració dels formatges frecos inclou les operacions bàsiques següents:
  • Pasteurització de la llet
  • Inoculació de ferments làctics (operació optativa)
  • Coagulació amb quall animal
  • Tallament de la quallada (operació optativa)
  • Emmotllament i escorriment

Els formatges amb Marca Q es comercialitzen per peces senceres, que poden ser tallades en els establiments de venda. S'expedeixen amb el distintiu de la Marca Q i el nom de l'entitat de control.

Composició nutritiva

(Percentatge segons dades publicades per ALTER 1988-1989)

Formatge

 • Proteïnes:8-39
 • Lípids: 2-35
 • Glúcids: 1,5-4
 • Aigua: 23-70
 • Cendres: 3-6

Control i certificació

Tot el procés productiu està sota el control d'un entitat de certificació independent inscrita al Registre d'Entitats de Control i Certificació de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, de forma que s'assegura el compliment del reglament de la Marca Q d'aquests productes.

Empreses inscrites

Empreses inscrites a la Marca de Qualitat Formatge Q:

Cadí, SCCL
C. Sant Ermengol, 37
25700 La Seu d'Urgell
Tel.: 973 350 025
Fax: 973 352 705
cadi@cadi.es
www.cadi.es

 

Data d'actualització:  04.11.2015