• Imprimeix

Galetes

logotip Marca Q

 

 

Reglamentació d'utilització de la Marca Q establerta per a galetes: ORDRE de 13 d'octubre de 1989, per la qual es desplega el Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat per a galetes (DOGC núm. 1214, de 3.11.1989, pàg. 4188)

 

Composició

Els ingredients utilitzats en l'elaboració de galetes "Q", entre altres, farina de blat, sucre, mantega i fruita seca, seran de la màxima qualitat. No es permet la utilització d'additius a excepció de la lecitina.

Tipus de galetes

S'admeten els següents tipus de galetes:

  • Tipus "Maria" torrades i encunyades i les galetes elaborades bàsicament amb farina, sucre, i greixos.
  • Neules i similars: elaborades amb farina, llet i/o nata, sucre i rovell d'ou ( i opcionalment mantega).
  • Melindros: elaborades amb farina, sucre i ou. Galetes d'ametlla o avellana: elaborades amb farina, sucre, ametlles o avellanes i ou ( mínim un 20% d'ametlla o avellana, respectivament).
  • Ametllats: elaborats amb ametlla, sucre, farina i clara d'ou (mínim un 40% d'ametlla).
  • Galetes de xocolata: galetes recobertes de xocolata negra, blanca o amb llet.
  • Crocants (dintre dels assortits): elaborats exclusivament amb ametlla i sucre (mínim un 45% d'ametlla).

Comercialització

Es comercialitzen en envasos precintats. A l'etiqueta hi ha de figurar, a més de les mencions que exigeix la legislació vigent, el distintiu marca "Q" i el nom de l'entitat de control.

Control i certificació

Tot el procés productiu està sota el control d'un entitat de certificació independent inscrita al Registre d'Entitats de Control i Certificació de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, de forma que s'assegura el compliment del reglament de la Marca Q d'aquest producte.

Empreses inscrites

Empreses inscrites a la Marca de Qualitat Galetes Q:

Galetes Camprodon S.A. (Galetes Birba)
Sr. Francisco Gausset Capdevila
C-38 PK 8,3 Colònia Estabanell s/n 17867 Camprodón
Tel.: 972 74 00 21
info@galletasbirba.com
www.galletasbirba.com

Trias Galetes Biscuits, SA
Sr. Joaquim Trias
Ctra. de Sils, 36
17430 Santa Coloma de Farners
Tel.: 972 84 12 13 Fax: 972 84 24 14
trias@triasbiscuits.com
www.triasbiscuits.com 

Data d'actualització:  04.11.2015