• Imprimeix

Mel

logotip Marca Q

 

 

Reglamentació d'utilització de la Marca Q establerta per a mels: ORDRE de 18 de desembre de 1992, per la qual s'aprova la Reglamentació de la mel que pot gaudir de la Marca Q. (DOGC núm. 1690, de 4.1.1993, pàg. 28)

Els tipus de mel protegits per la marca "Q" són:

 1.  Segons l'origen botànic:
  • Mel de flors (multifloral o unifloral)
  • Mel de melat
 2. Segons la presentació i el procediment d'obtenció:
  • Mel centrifugada
  • Mel cremosa
  • Mel en seccions
L'obtenció de mel es fa mitjançant les pràctiques apícoles tradicionals aprofitant la flora autòctona de Catalunya. La mel amb marca Q no pot ser pasteuritzada.
A les etiquetes hi figura, a més de les mencions que exigeix la legislació vigent, la denominació del producte (tipus de mel), el distintiu de la marca "Q" i el nom de l'entitat de control.
Tot el procés productiu està sota el control d'un entitat de certificació independent inscrita al Registre d'Entitats de Control i Certificació de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, de forma que s'assegura el compliment del reglament de la Marca Q d'aquest producte.
Data d'actualització:  16.12.2016