• Imprimeix

Peix blau

logotip Marca Q

 

 

Reglament d’utilització de la Marca Q establert per al peix blau:

ORDRE ARP/317/2002, de 17 de setembre, per la qual s'aprova la reglamentació del peix blau que pot gaudir de la Marca Q. (DOGC núm. 3726 de 25.9.2002)

ORDRE ARP/70/2004 que modifica l’ordre ARP/317/2002 que aprova la reglamentació del peix blau que pot gaudir de la marca Q. (DOGC núm. 4098 de 24.3.2004)Característiques del producte

Les espècies de peix blau, amb les seves mides mínimes autoritzades, que poden gaudir de la Marca Q són exclusivament les següents:

  • Sardina
  • Seitó
  • Verat
  • Bis
  • Boga
  • Sorell 
     

El peix ha de ser capturat amb arts d'encerclament que no tinguin una llargada superior a 300 metres sense comptar la llargada dels punys, equivalents com a màxim a 15 metres cadascun.

Un cop encerclat el banc de peixos prèviament localitzat, es mantindran vius a la xarxa fins al moment del seu envasat amb gel picat en la proporció 2/1 (dues de peix per una de gel).

Comercialització

La presentació del peix es fa en caixes no recuperables, de forma rectangular, de material autoritzat i amb una cabuda màxima de 10 kg.

Al punt de venda, el consumidor pot distingir el peix blau Marca Q perquè a les caixes figura a més de les indicacions que exigeix la legislació vigent, la següent informació: el logotip de marca Q; logotip de la confraria corresponent; data de captura; identificació de l'embarcació; qualitat certificada per una entitat de control i capturat amb arts d'encerclament.

Control i certificació

Tot el procés, des de la seva captura fins al punt de venda, està sota el control d'una entitat de control inscrita al Registre d'Entitats de Control i Certificació de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, de forma que s'assegura el compliment del Reglament de la Marca Q de peix blau, així com la traçabilitat des del peix viu fins al producte final.

Empreses inscrites

Empreses inscrites a la Marca de Qualitat Peix Blau:

Entitat Representant Adreça
 Confraria de Pescadors de Barcelona

Sr. Jose Manuel Juarez

 

Passeig Nacional,54

08003 Barcelona 

Data d'actualització:  04.11.2015