• Imprimeix

Pollastre

logotip Marca Q

 

 

Reglamentació d'utilització de la Marca Q establerta per pollastres dins el sector avícola: ORDRE de 30 de juliol de 1987,  per la qual es desplega el Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat per als pollastres dins el sector avícola. (DOGC núm. 879, de 19.8.1987, pàg. 3328) CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre de 30 de juliol de 1987,  per la qual es desplega el Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat per a pollastres dins el sector avícola (DOGC núm. 879, pàg. 3328, de 19.8.1987). (DOGC núm. 931, pàg. 4525, de 23.12.1987)

Característiques de producció

Els pollastres amb Marca "Q" provenen d'estirps seleccionades de creixement lent. La recria, que es pot realitzar de dues maneres, en parc i sense parc adossat, es fa en locals on la densitat no pot superar els 11 animals per m2 de superfície interior. L'alimentació es basa principalment en cereals (mín. 70%) i està totalment prohibida la utilització de factors de creixement. L'edat de sacrifici mínima es de 77 dies i es realitza en escorxadors en què la distància màxima dels galliners es de 75 km.

Comercialització

Les canals són de categoria A, fresques -refrigerades i es presenten sota una de les tres formes següents: tradicional sense tripes, preparats per coure, trossejat en quarters o meitats. A l'etiqueta de l'envàs, a més d'altres dades, figurarà el distintiu de la marca Q.

En el cas que la recria es realitzi en locals amb parcs adossats podrà indicar-se a l'etiqueta: "Pollastre criat a l'aire lliure".

Control i certificació

Tot el procés productiu, des de la granja fins al punt de venda, està sota el control d'una entitat de certificació independent inscrita al Registre d'Entitats de Control i Certificació de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, de forma que s'assegura el compliment del reglament de la Marca Q de carn de pollastre, així com la traçabilitat des de l'animal viu fins al producte final.

Empreses inscrites

Empreses inscrites a la Marca de Qualitat Pollastre Q:


Torrent i Fills, SA
Josep Torrent
C. Serra i Moret, 14
08302 MATARÓ
Tel.: 93 757 75 54
Fax: 93 757 76 61

Data d'actualització:  04.11.2015