• Imprimeix

Porc

logotip Marca Q

 

 

Reglamentació d'utilització de la Marca Q establerta per a la carn de porc: ORDRE de 26 d'octubre de 2001, per la qual s'aprova la reglamentació de la carn de porc que pot gaudir de la Marca Q. (DOGC núm. 3508, de 7.11.2001, pàg. 16842)

Caracterítiques de producció

La carn de porc emparada sota aquest distintiu prové d'animals procedents de les races Duroc, Large White, Landrace, Blanc Belga, Pietrain i Hamshire. El percentatge total d'intervenció de les races Blanc Belga i Pietrain en la formació del producte final ha de ser inferior al 30%.

Els animals destinats a produir carn emparada sota la Marca Q han de procedir exclusivament de programes de producció en cicle tancat que incloguin la granja de naixement dels garrins i les granges d'engreix.

Les fórmules del pinso s'hauran de notificar al Servei de Producció Ramadera del DAAAR, i en la seva elaboració s'utilitzaran matèries primeres de qualitat i no han de presentar cap tipus de deteriorament ni alteració organolèptica o de composició, i el seu emmagatzematge ha de ser, en tot moment, el més adequat.

L'edat de sacrifici dels porcs emparats amb la marca Q ha de ser com a mínim de 150 dies i el pes mínim de 110 quilograms. Els mascles han d'haver estat convenientment castrats.

Els escorxadors hauran d'estar a una distància màxima de 250 km i els animals hauran de romandre en repòs presacrifici un mínim de 2 hores fins a un màxim de 10 hores.

La carn que procedeix d'aquests animals emparats sota la Marca Q ha de presentar un color rosat, amb greix de color blanc cremós i ha de ser consistent i de textura suau.

Comercialització

Les canals o peces comercialitzables emparades per la marca Q es venen de forma separada de les altres carns i convenientment identificades.

En cas d'especejament, les peces van identificades amb el logotip de la Marca Q i amb un número que permeti fer el seguiment de la traçabilitat.

Al punt de venda, el consumidor podrà distingir el porc Marca Q perquè portarà un Certificat de Garantia amb la informació següent: Data de sacrifici, Número d'identificació de la canal Marca Q, Logotip de la Marca Q, Pes, Empresa adjudicatària.

La carn de porc Marca Q també es pot vendre filetejada i envasada; en aquest cas, l'etiqueta, a part del que estableixi la Norma General d'Etiquetatge, portarà un número identificatiu que en permeti la traçabilitat.

En cap cas no es pot comercialitzar carn ni canals congelades.

Control i certificació

Tot el procés productiu, des de la granja fins al punt de venda, està sota el control d'una entitat de control independent inscrita al Registre d'Entitats de Control i Certificació de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, de forma que s'assegura el compliment del reglament de la Marca Q de carn de porc , així com la traçabilitat des de l'animal viu fins al producte final.

Empreses inscrites

Empreses inscrites a la Marca de Qualitat Porc Q: 

Entitat Representant Contacte
Productes Artesans Pere Rigau, SL Pere Rigau Colell C/ Major, 220
17190 SALT
Tel: 972 23 11 69
Data d'actualització:  04.11.2015