• Imprimeix

Vedella

logotip Marca Q

 

 

Reglamentació d'utilització de la Marca Q establerta per a la carn de vedella: ORDRE ARP/71/2003, de 13 de febrer de 2003, per la qual s'aprova la reglamentació de la carn de vedella que pot gaudir de la Marca Q. (DOGC núm. 3832, de 27.2.2003, pàg. 4109)

Característiques de producció

La carn de vedella emparada sota aquest distintiu prové d'animals de races d’aptitud càrnia i creuaments, criats en explotacions destinades únicament a produir carn amb Marca Q.

Els animals entren a l'explotació amb una edat inferior als 2 mesos i en surten amb una edat inferior als 12 mesos per ser sacrificats en escorxadors homologats. Cada animal s'identifica individualment mitjançant un cròtal amb el logotip de la Marca Q.

Per a alimentar-los, s'utilitzen pinsos elaborats amb matèries primeres de qualitat com els cereals, lleguminoses, tortons oleaginosos, greix vegetal i complements vitamínico-minerals.

Per aconseguir la màxima qualitat de la carn, les canals se sotmeten a un procés de maduració de 4 dies com a mínim.

Comercialització

La carn de vedella amb marca Q, es vengui en peces o filetejada i envasada, s’identifica mitjançant una etiqueta o precinte amb el logotip de la Marca Q, el nom de l’adjudicatari, el número de traçabilitat i el nom de l’entitat de certificació.

Control i certificació

Tot el procés productiu, des de la granja fins al punt de venda, està sota el control d'una entitat de certificació independent inscrita al Registre d'Entitats de Control i Certificació de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, de forma que s'assegura el compliment del reglament de la Marca Q de carn de vedella, així com la traçabilitat des de l'animal viu fins al producte final.

Empreses inscrites

Empreses inscrites a la Marca de Qualitat Vedella Q:

Entitat Representant Contacte
Agromassot, SA Sr. Joan Carles Massot Farré

Afores, s/n
25131 TORRESERONA
Tel : 973 75 16 94
Fax: 973 75 04 90
massot@agromassot.com

Artigas Alimentaria, SAU Sr. Albert Artigas Bustins

Autovia C-66, Km 38,
17844 CORNELLÀ DE TERRI
Tel: 972 59 50 35
Fax: 972 59 50 95
fricorsa@fricornella.com

Companyia General Carnia, SA  Sra. Carme Gras

C/ transversal, 4, num. 18 Mercabarna
08040 Barcelona
Tel.: 93 556 47 10
cgras@catalanapalleja.com                                                                                                             

Ramaderia Payetas, SL Sr. Miquel Roig López Can Martí del Coll
C/ Sant Roc, 21
08470 SANT CELONI
Tel :93 867 18 26
Fax: 93 848 50 41
ramaderiapayetas@yahoo.es
SAT N 962 Santa Magdalena  Sra. Margarida Lleonart Gargallo

C/ Compte Borrell, 40
08224 TERRASSA
agustinlindez@gmail.com

 

Al juliol de 2002 es va constituir l'Associació d'adjudicataris de Marca Q de carn de vedella, amb l'objectiu de fomentar, impulsar, promocionar i vetllar pel prestigi de la carn de vedella protegida per la marca Q, així com d'actuar com a entitat interlocutora envers el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, el qual és el propietari de la Marca Q. Formen part d'aquesta associació la major part dels adjudicataris de la marca.

Data d'actualització:  04.11.2015