Logotip de la IGP

 

La Indicació Geogràfica (IG) és un reconeixement comunitari per a aquelles begudes espirituoses que s'elaboren en la zona geogràfica que li dóna el nom i on n'obtenen el caràcter i les qualitats definitives.

 

Reglament (CE)Nº110/2008 del parlament europeu i del consell de 15 de gener de 2008 relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetat i protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses i pel qual es deroga el reglament (CEE) nº 1576/89 del Consell.(DOUE 13.2.2008 L 39/16)

 

Expedients tècnics de les Indicacions geogràfiques catalanes de begudes alcohòliques.

(Aquests expedients s'han tramès a la Comissió Europea i estan sent avaluats)

Ratafia catalana

Expedient tècnic [PDF]

Brandi del Penedès

Expedient tècnic [PDF]