• Imprimeix

Tr3s local

Projecte Tr3s local

Logotip del projecte Interreg POCTEFA Tr3s local

Logotip del projecte

El projecte Tr3s local està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El suport es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes que afavoreixin el desenvolupament territorial sostenible.

 

Calendari:
De 1er de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2020

El projecte de Suport al desenvolupament de noves iniciatives per consolidar productes locals en entorns rurals, que té l’acrònim de Tr3s local, pertany a la 2a convocatòria de projectes INTERREG V A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA POCTEFA 2014-2020.

És el projecte que va obtenir la millor puntuació de tots els presentats en aquesta convocatòria.

A Catalunya el projecte donarà suport a segell de Venda de Proximitat. Amb una sèrie d’accions amb les quals es vol apropar aquest segell als consumidors, millorar l'accés dels productes de proximitat als canals de distribució, augmentar la professionalització de les empreses que produeixen productes agroalimentaris de proximitat i incrementar la les vendes en els punts d'origen de la producció.

 • El Departament d'Agricultura, com a cap de fila
 • Chambre d'Agriculture de l'Ariège
 • Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales

Pressupost transfronterer 892.000 € dels quals 579.800 € corresponen a pressupost FEDER, amb aquesta distribució:

 
Nom del soci Pressupost total subvencionable (€) Ajut FEDER (€)
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 488.975 317.822,05
Chambre d'Agriculture de l'Ariège 202.492,00 131.619,80
Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales 200.551,00 130.358,15

 

Reptes: Les empreses del sector agroalimentari de les regions transfrontereres de França i Catalunya s'enfronten a nombrosos reptes derivats del procés de la globalització i de la crisi econòmica dels últims anys. A la dificultat del relleu generacional del sector productiu, se sumen l’escàs valor dels productes que es comercialitzen a través de grans cadenes de distribució, la manca de recursos de les empreses agroalimentàries per invertir i innovar, la internacionalització des d'una perspectiva individual o l'escassa integració territorial amb altres agents (restauració, allotjaments rurals, botigues especialitzades, etc.), el que dificulten la viabilitat de les empreses del sector.

Oportunitat: Hi ha una creixent sensibilitat per consumir productes locals com a reivindicació d'una alimentació de qualitat, sana i sostenible, evitant els intermediaris, i ajudant a revitalitzar territoris i activitats empresarials, des d'una perspectiva local i vinculada al turisme en territoris pròxims.

 

El sector agroalimentari de França i Catalunya s'enfronta a reptes rellevants encara que al seu torn a noves oportunitats. L'auge de les iniciatives de venda directa de productes agroalimentaris, conseqüència del major interès dels consumidors, obre la porta al desenvolupament de sistemes de comercialització innovadors amb un potencial d'impacte positiu sobre les PIMES agrícoles i la seva internacionalització.

Avui en dia, els circuits de proximitat porten als productors a superar el nivell micro-local per projectar-se cap a clients supra-regionals. En aquest context, l'estructura i la visibilitat de l'oferta, l'adopció de nous mètodes de distribució són les condicions que permeten l’establiment de les relacions entre productors i consumidors. La proximitat geogràfica i cultural entre els territoris del projecte és una oportunitat per reforçar la cooperació en les modalitats d'acompanyament a les empreses i la constitució de circuits econòmics compartits, encara que el grau de desenvolupament d'aquestes iniciatives sigui desigual.

El projecte pretén, doncs, establir sistemes compartits de comercialització, instruments de suport integrals a les empreses perquè puguin professionalitzar la seva estructura, adaptar els productes als consumidors i potenciar la seva visibilitat. És important preservar un model on la qualitat de l'aliment i la sostenibilitat de les PIMES siguin l'eix fonamental de desenvolupament econòmic dels territoris veïns.

 

Objectius generals

 • Acompanyar les PIMES del sector agroalimentari en el procés de desenvolupament de circuits directes de comercialització per fer sostenibles les seves activitats.
 • Donar suport a noves iniciatives de venda que reforcin les produccions locals rurals i afavoreixin les aliances.
 • El projecte pretén enfortir les empreses dels territoris transfronterers per millorar les seves estratègies de comercialització i adaptar-les a la demanda creixent de productes saludables, elaborats per empreses cada vegada més professionalitzades i sostenibles, per contribuir al desenvolupament dels territoris.

 

Objectius específics

 • Apropar la producció de territoris transfronterers als consumidors i millorar l'accés als canals de distribució.
 • Augmentar la professionalització de les empreses de productes agroalimentaris de proximitat.
 • Incrementar la notorietat (visites i vendes) en el punt d'origen de la producció.
  1. Creació d'una pàgina web on es mostrin tots els productors adherits a la Venda de Proximitat, amb dades sobre la ubicació, els productes que s'ofereixen, fotos i informació de l'explotació.
  2. Assessorament personalitzat als titulars de les explotacions sobre temes relacionats amb la Venda de Proximitat.
  3. Realització de cursos de formació sobre tècniques de comercialització, màrqueting, gestió econòmica i financera, i aspectes legals relacionats amb la Venda de Proximitat.
  4. Sessions de treball intersectorials (entre productors, restauradors, comerços minoristes, turisme rural).
  5. Intercanvis amb productors francesos de les zones que participen en el projecte.
  6. Disseny d'una oferta turística lligada a la Venda de proximitat
  7. Campanya escolar per a promoure el coneixement dels productes de proximitat.

 

Data d'actualització:  05.11.2018