• Imprimeix

Garantia de qualitat

La direcció del Laboratori Agroalimentari manifesta el seu ferm compromís amb les bones pràctiques professionals i la qualitat dels assaigs que realitza el Laboratori.

El Laboratori Agroalimentari realitza els assaigs amb la rigorositat i el nivell d'exigència necessaris per assolir els requisits normatius que fan referència al control oficial d'aliments.

El Laboratori Agroalimentari i el seu personal no estan sotmesos a cap mena de pressió comercial, financera o de qualsevol altre tipus que pugui influenciar el seu judici tècnic.

El Laboratori Agroalimentari no es compromet a realitzar cap activitat que pugui posar en perill la seva integritat i independència de judici pel que fa a les seves activitats analítiques. El judici tècnic del Laboratori Agroalimentari és totalment independent de l'organització superior de la qual depèn.

El Laboratori Agroalimentari rebutja qualsevol sol·licitud/contracte per a la realització d'assaigs segons mètodes que puguin comprometre l'objectivitat del seu resultat o que tinguin una validesa dubtosa.

El Laboratori Agroalimentari, està acreditat per l'Entidad Nacional d'Acreditació (ENAC) (vegeu-ne el certificat de l'acreditació) per a la realització d’anàlisis químiques en productes agroalimentaris en l’abast definit en l’expedient d’acreditació 157/LE309 (vegeu l'annex tècnic de l'acreditació), i en la Llista Pública d'Assajos (LPE).

Data d'actualització:  24.10.2018