• Imprimeix

Serveis analítics

Els serveis analítics que ofereix el Laboratori Agroalimentari es recullen en el Catàleg de serveis analítics del Laboratori Agroalimentari,  en el qual es poden consultar els productes que analitza, les determinacions que es poden efectuar en cada cas, les tècniques utilitzades i la corresponent acreditació.

Per a qualsevol dubte o aclariment adreceu-vos a l'adreça de correu electrònica bustialac.daam@gencat.cat.

Data d'actualització:  06.10.2017